Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS in de boekhouding

Wiki RGS in de boekhouding > RGS en de verschillende bedrijfsvormen

RGS en de Vennootschap onder Firma (VOF)

Een Vennootschap onder Firma (vof) is een rechtsvorm waarin 1 of meerdere natuurlijke personen (zakenpartners) verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering van een onderneming. De samenwerkende eigenaren heten vennoten. Als vennoot kun je zelfs deelnemen in meerdere vof‘s. Een vof is te vergelijken met een eenmanszaak, waarbij er meerdere eigenaren (vennoten) zijn. Net als een eenmanszaak kan een vof personeel aannemen.
  

De vof en belastingen

Vof
Voor de btw en de loonheffingen (als sprake is van personeel) is de vof als geheel ondernemer.

Vennoten
Elke vennoot (die aan de eisen voor ondernemerschap voldoet), is ondernemer voor de inkomstenbelasting.
   

Boekhouding

De boekhouding van een vof lijkt het meest op die van een eenmanszaak, met dien verstande dat voor elke vennoot aparte rekeningen zijn voor het eigen vermogen, veelal onderverdeeld in:

 • Ondernemingsvermogen;
  Voor de stille vennoten van een Commanditaire Vennootschap (CV), ook wel commanditaire vennoten genoemd, is er een aparte rekening "Commanditair kapitaal" van toepassing.

 • Privé opnames; (zie privé opnames en stortingen)
    
 • Privé stortingen; (zie privé opnames en stortingen)

Overeenkomend met een zzp'er en eenmanszaak. Maar nu dus verbijzonderd per vennoot.

Basale vorm
In de meest basale vorm leidt bovenstaande tot aparte grootboekrekeningen per vennoot. Als het gaat om 2 of 3 vennoten wellicht een prima oplossing. Mede ervan uitgaande dat het aantal vennoten niet zal uitbreiden in de toekomst. 

Flexibele oplossing
Een veel flexibeler oplossing is iedere vennoot apart kunnen opgeven in de boekhouding als aparte boekingsdimensie. Desgewenst met daarbij behorende eigenschappen. Denk bij dit laatste aan de naam van de vennoot en percentage deelneming. Het maakt dan niet meer uit of er sprake is van 2 of zelfs 10 of meer vennoten. Bij het toevoegen van een vennoot hoeven dan niet ook nog eens handmatig een trits afzonderlijke grootboekrekeningen aangemaakt te worden. Betreffende grootboekrekeningen bevatten dan feitelijk de totaalsaldi van de vennoten tesamen en de aparte boekingsdimensie "vennoten" geeft inzicht in de saldi per vennoot, per (grootboek)rekening. Op deze wijze kan dan ook eenvoudig een balans en resultatenoverzicht per vennoot opgesteld worden door betreffende boekhoudsoftware. Evenals de uitwisseling van saldi per vennoot voor de inkomstenbelasting. 

Veel boekhoudpakketten beschikken over een kostenplaatsenadministratie. In de basis kunnen deze kostenplaatsen gebruikt worden als vennoten. Je moet dan wel per (grootboek)rekening, die betrekking heeft op vennoten, kunnen opgeven of het werken met kostenplaatsen van toepassing is, waarbij een kostenplaats verplicht ingevuld moet zijn. 

Onze voorkeur gaat uit naar een aparte boekingsdimensie "Vennoten" met daarbij tevens de specifieke eigenschappen per vennoot. En natuurlijk een verwijzing naar (grootboek)rekeningen waarop per vennoot geboekt kan worden.

Deze oplossing is dan meteen te gebruiken voor een maatschap.
  

RGS

Binnen RGS is gekozen voor de basale vorm die beperkt is tot 5 vennoten.
Wellicht genoeg in de meeste gevallen, maar wel even in de gaten houden, want bij een 6e vennoot voldoet de huidige opzet van RGS niet meer. Deze zelfde beperking is van toepassing bij een maatschap.

De betreffende RGS-codes zijn als volgt:

Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen:
BEivKapOnd (0509010), Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal
BEivKapPrs (0509030), Privé-stortingen
BEivKapPro (0509040), Privé-opnamen

Eigen vermogen firmant 2:
BEivKa2Ond (0509110), Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal
BEivKa2Prs (0509130), Privé-stortingen
BEivKa2Pro (0509140), Privé-opnamen

t/m
Eigen vermogen firmant 5:
BEivKa5Ond (0509410), Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal
BEivKa5Prs (0509430), Privé-stortingen
BEivKa5Pro (0509440), Privé-opnamen

Dus telkens een drietal RGS-codes per vennoot.

Een aandachtspunt is dat een verdere onderverdeling van privé opnamen en privé stortingen binnen RGS is opgenomen op mutatieniveau 5.

Bijvoorbeeld:

Onderverdeling privé-opnamen:
BEivKa4ProPok (0509340.2), Privé-opname kapitaal
BEivKa4ProPpr (0509340.6), Privé-premies
BEivKa4ProPri (0509340.7), Privé-belastingen.

In de eigen boekhouding zijn voor dit laatste feitelijk 3 oplossingen beschikbaar, te weten:

 1. Er wordt alleen gewerkt met de 3 hiervoor genoemde grootboekrekeningen per vennoot, te weten: Ondernemingsvermogen, Privé opnamen en Privé stortingen.

 2. (Eigen) grootboekrekeningen worden gekoppeld aan de betreffende RGS-codes op mutatieniveau 5. 
  Dit laatste moet dan wel ondersteund worden door betreffende boekhoudsoftware.
  Binnen RGS-MKB op dit moment niet actief!

 3. (Eigen) grootboekrekeningen worden gekoppeld aan de genoemde 3 RGS-codes op (rekening)niveau 4.
  Een verdere specificatie per vennoot is dan wel aanwezig in de eigen administratie, maar niet op het niveau van RGS.

Zie ook Wiki RGS en Prive opnames en Prive stortingen.

Hiervoor is ook genoemd de aanwezigheid van een aparte kapitaalrekening voor de stille vennoten van een Commanditaire Vennootschap (CV). Binnen RGS is dat de volgende rekening:

 • Commanditair kapitaal BEivCokCok (0509070)..
     

Bronnen:

Openstaande vragen:

 1. De RGS-code BEivFirFor (0510010) Fiscale ouderdagsreserve is niet per vennoot aanwezig. 
   
 2. Op niveau 5 (mutatieniveau) is onder andere de RGS-code BEivFirForVal (510010.9) Valutaomrekeningsverschillen aanwezig.
   
 3. De RGS-code BEivKapPro (0509040) Privé-opnamen bevat op niveau 5 (mutatieniveau) de RGS-code BEivKapProFor (509040.10) Dotatie Fiscale Oudedags Reserve. 
  Privé opnamen vermeerderen het belastbaar inkomen, terwijl een dotatie aan de fiscale oudedagsreserve het belastbaar inkomen juist vermindert. 

Wie kan aangeven of bovenstaande juist is met bijbehorende boekingsvoorbeelden?
 


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.