Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS groothandel- en productie administratie

RGS en Voorraad boeken met prijs- en voorraadverschillen

Van toepassing op voorraadhoudende handelsbedrijven. De rekening voorraad wordt bijgeboekt via inkoop en afgeboekt via verkoop. 
In de regel wordt voorraad tegen kostprijs gewaardeerd. De Belastingdienst kent enkele regels voor voorraadwaardering. 

Voorraadwaardering
Er zijn meerdere systemen om voorraad te waarderen, zoaks: gemiddelde inkoopprijs (GIP), vaste verrekenprijs (VVP) en First in First out (FIFO). Zie voor een nadere toelichting het begrip Voorraadwaardering.

Wel/geen voorraad
Zoals hiervoor vermeld is dit onderdeel van toepassing op voorraadhoudende handelsbedrijven. Er zijn ook ondernemers die met artikelen c.q. producten werken, maar deze zelf niet op voorraad houden. Dit komen we bijvoorbeeld tegen bij bepaalde webshops. Pas als een bestelling door een klant heeft plaatsgevonden wordt het betreffende product besteld bij de leverancier (producent of bijvoorbeeld groothandel). Het product kan dan zelfs door de leverancier bij de klant afgeleverd worden. De webshophouder zorgt dan feitelijk alleen voor de financiële afhandeling richting koper en leverancier. Maar deze laatste houdt dus zelf geen producten op voorraad. De webshophouder loopt dan ook geen risico van voorraad houden. Denk bij dit laatste aan incourant worden van producten of voorraadverschillen.

Voorraad wordt opgenomen aan de activazijde van de balans. 
Stel dat 30 bureaulampen zijn aangeschaft voor de verkoop tegen een aanschafprijs van10 euro per stuk, excl. 21% BTW. 
Als voorraadwaardering gaan we uit van de GIP.
En dat de voorraad direct wordt bijgewerkt als de inkoopfactuur wordt ontvangen en geboekt.

De boeking op basis van RGS-codes luidt dan:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BVrdHanVoo (30110)  Handelsgoederen 300,00  
BVorVbkTvo (13305) Terug te vorderen omzetbelasting    63,00  
BSchCreHac (16011) Crediteuren   363,00

Voor het opboeken- en afboeken van voorraad verwijzen we ook naar de Wiki RGS en handelsgoederen onderweg, zowel inkoop als verkoop, boeken.
  

Prijsverschillen

VVP en prijsverschillen
Prijsverschillen ontstaan op het moment van inkopen als gewerkt wordt met een Vaste verrekenprijs (VVP). Het verschil tussen de VVP en de dan geldende inkoopprijs wordt dan eveneens op de rekening "Prijsverschillen inkoop handelsgoederen" geboekt. Meer over de VVP is opgenomen bij de Wiki RGS en Voorraad grond- en hulpstoffen.

Zie ook:

Voorraadverschillen

Bij inventarisatie van de voorraad kunnen voorraadverschillen ontstaan. Deze verschillen worden afgeboekt van de voorraad t.l.v. de W&V-rekening.

Stel dat volgens de voorraadadministratie op enig moment sprake is van een voorraad bureaulampen van 45 stuks á 10 euro (GIP).
Bij inventarisatie blijken er 43 lampen aanwezig. Er worden dan 2 lampen van de voorraad afgeboekt á 10 euro, zijn 20 euro.

De boeking op basis van RGS-codes is dan als volgt:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
WKprInhPrv (70255) Voorraadverschillen handelsgoederen 20,00  
BVrdHanVoo (30110)  Handelsgoederen    20,00

 


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.