Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS groothandel- en productie administratie

RGS en Emballage in de boekhouding

Emballage wordt veelal beschouwd als voorraad, al dan niet uit te geven tegen betaling van statiegeld. Een kenmerk van statiegeld is er dat geen BTW over berekend wordt aan afnemer. Emballage wordt net als handelsvoorraad geboekt. Emballage voorraad wordt bijgeboekt via inkoop en retouren en afgeboekt via verkoop. Door statiegeld op blikjes en plastic flesjes is het bijhouden van emballage voor een grotere doelgroep relevant.

Niet alle emballage (verpakking) wordt op dezelfde wijze verwerkt. We hebben emballage als volgt onderverdeeld:

 1. Eenmalig verbruik; verpakkingsmateriaal dat is begrepen in de verkoopprijs van een artikel. Zoals karton en papier.  
  Het verbruik van verpakkingsmateriaal kan bijgehouden worden via periodieke inventarisatie van de voorraad.
  Beginvoorbeeld plus inkopen minus eindvoorraad = verbruik.
  Voor het boeken hiervan verwijzen we naar een soortgelijk voorbeeld via de Wiki Brutowinst boeken op basis van de voorraadmutatie (het boeken van de kostprijs van de verkopen).

 2. Meermalig gebruik; emballage dat eigendom blijft van de leverancier en dat in de  regel retour komt bij de leverancier. Het bekendste voorbeeld zijn kratten en flessen. Maar bijvoorbeeld ook rolcontainers en pallets. Om te zorgen dat dese emballage retour komt wordt er statiegeld over geheven aan de afnemer. Dit statiegeld wordt dan terugbetaald als de emballage (onbeschadigd) retour komt.

  Plastic flesjes (voorheen wegwerpflesjes) beschouwen we ook als emballage voor meermalig gebruik. 
  Dit gledt ook voor blikjes, waarbij met name de grondstof hergebruikt wordt. 

 3. Verhuur van emballage; dit betreft kostbare emballage waarvoor zowel een borg wordt betaald (zeg maar statiegeld) en een huur voor de periode dat de emballage bij de afnemer in gebruik is. 

Artikelcodering
GS1 kent voor emballage artikelen ook aparte coderingen. 

Hieronder hebben we boekingen uitgewerkt van emballage voor meermalig gebruik, waarover statiegeld in rekening wordt gebracht.

RGS

Binnen RGS zijn de volgende RGS-rekeningen aanwezig voor het administrateren van emballage:

BVrdEmb (32000) Emballage (als voorraadgroep op niveau 3 van RGS). 
Onderverdeeld naar de volgende RGS-codes op niveau 4 (grootboekrekeningen):
- BVrdEmbVoo (32010) Emballage, bruto
- BVrdEmbAfn (32015) Uitgegeven emballage onder afnemers; vanaf RGS versie 3.6
- BVrdEmbVic (32030) Emballage, voorziening incourante emballage
- BVrdEmbHvv (32040) Emballage, herwaardering voorraden emballage.

Emballage wordt dus net als reguliere voorraad opgenomen aan de activazijde van de balans.

Verder zijn, vanaf RGS versie 3.6, de volgende rekeningen aanwezig voor emballage:
- BSchOvsSta (16530) Statiegeld uitstaand
- WKprEmb (70330) Emballage; als groep (RGS niveau 3) onder Kostprijs verkopen.
- WKprEmbKst (70333) Kosten afgekeurde emballage
- WKprEmbRes (70334) Resultaat niet retour gekomen emballage
    

Boekingen emballage

Inkoop emballage
Stel dat 20 pallets zijn aangeschaft als emballage tegen een aanschafprijs van 15 euro per stuk, excl. 21% BTW. 
En dat de voorraad direct wordt bijgewerkt als de inkoopfactuur wordt ontvangen en geboekt.

De boeking op basis van RGS-codes luidt dan:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BVrdEmbVoo (32010)  Voorraad emballage 300,00  
BVorVbkTvo (13305) Terug te vorderen omzetbelasting    63,00  
BSchCreHac (16011) Crediteuren   363,00

Voor het opboeken- en afboeken van voorraad (en dus ook emballage) verwijzen we ook naar de Wiki RGS en handelsgoederen onderweg, zowel inkoop als verkoop, boeken.

Uitgifte emballage aan afnemer
Stel dat 5 pallets zijn uitgegeven als retouremballage met als statiegeld 17 euro. Er is dan geen sprake van BTW. veelal is dit begrepen in een verkoopfactuur van geleverde goederen. In dit voorbeeld gaan we even uit van een aparte factuur voor de emballage.

De boeking op basis van RGS-codes luidt dan: 

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BVorDebHad (13011) Debiteuren 85,00  
BSchOvsSta (16530) Statiegeld uitstaand   85,00

Bij bovenstaande oplossing bevat de rekening "Emballage, bruto" (resp. Voorraad emballage) de eigen emballage, zowel de bij de leverancier aanwezige eigen emballage als de eigen emballage bij de afnemer.

Aanbevolen alternatief
Het is aan te bevelen om apart zicht te houden op de voorraad emballage bij de leverancier én de voorraademballage onder afnemers. In dit geval kan bij het verzenden (al dan niet in combinatie met het boeken van de verkoopfactuur) aanvullend de volgende boeking gemaakt worden bij uitgfifte van emballage aan afnemers:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BVrdEmbAfn (32015) Uitgegeven emballage onder afnemers 75,00  
BVrdEmbVoo (32010)  Voorraad emballage   75,00

Retouremballage van afnemer
We gaan er nu vanuit dat de hiervoor uitgegeven emballage weer retour en wordt geboekt via een aparte creditnota.

De boeking op basis van RGS-codes luidt dan:  

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BVorDebHad (13011) Debiteuren   85,00
BSchOvsSta (16530) Statiegeld uitstaand 85,00  

Aanbevolen alternatief
Als net als in het voorbeeld hiervoor apart zicht wordt gehouden op de voorraad emballage bij de leverancier én de voorraademballage onder afnemers, dan volgt aanvullend de volgende boeking: 

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BVrdEmbAfn (32015) Uitgegeven emballage onder afnemers   75,00
BVrdEmbVoo (32010)  Voorraad emballage 75,00   

Afkeur van emballage
Stel dat er na verloop van tijd 4 pallets zijn afgekeurd. We gaan uit van de eerder genoemde inkoopprijs van 15 euro per pallet.

De boeking op basis van RGS-codes luidt dan:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
WKprEmbKst (70332)  Kosten afgekeurde emballage  60,00  
BVrdEmbVoo (32010) Voorraad emballage   60,00 

3)
RGS kent geen specifieke rekening "Kosten afgekeurde emballage" in de W&V-rekening. 

Niet geretourneerde emballage
Door niet geretourneerde emballage kunnen voorraadverschillen ontstaan. Deze verschillen worden afgeboekt van de voorraad, waarbij het verschil tussen kostprijs (inkoop emballage) en uitgifteprijs (prijs statiegeld) ten gunste van de W&V-rekening geboekt wordt.

Stel dat de hiervoor uitgegeven 5 pallets niet retour komen, dan is sprake van:
- een kostprijs van (5 maal 15) 75 euro.
- een uitgifteprijs emballage van (5 maal 17) 85 euro.

De boeking op basis van RGS-codes luidt dan:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BSchOvsSta (16530) Statiegeld uitstaand 85,00  
BVrdEmbVoo (32010)
Of
BVorEmbAfn (32015)
Voorraad emballage
Of
Uitgegeven emballage onder afnemers
  75,00

 
WKprEmbRes (70334)  Resultaat niet retour gekomen emballage   10,00

Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.