Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS en online betalingen boeken

Online betalingen via PayPal en RGS boeken

Met PayPal kun je internationaal online betalingen regelen. PayPal kan gebruikt worden als bankrekening om online betalingen te verrichten en om online betalingen te ontvangen. Feitelijk open je binnen PayPal een eigen bankrekening. Je kunt geld overmaken naar PayPal vanuit je eigen (lokale) bankrekening en vice versa.

PayPal kan verwerkt worden als een reguliere bankrekening in de boekhouding. Er is geen ondersteuning van het SEPA CAMT-formaat of de voorloper MT940.

PayPal kan verwerkt worden als een reguliere bankrekening, behoudens dat:

 1. Sprake is van een transactieoverzicht in een eigen CSV-formaat dat handmatig gedownload moet worden via je PayPal account. Er is dus geen ondersteuning van CAMT of MT940. De vraag hierbij is of je boekhoudpakket dat CSV-formaat ondersteunt?

  Een eventueel oplossingsalternatief is een add-on tool aanschaffen van een specialistische partij met ook de mogelijkheid om gebruik te maken van een specifieke API-koppeling.
   
 2. Per transactie voor de verkoper (zeg maar de webwinkelier in het hiervoor genoemde voorbeeld) is telkens sprake van een aanvullende afschriftregel met transactiekosten.

  In dit voorbeeld worden de transactiekosten op 5 euro per verkoop gesteld.
  Eventuele BTW op transactiekosten door PayPal is geen rekening mee gehouden.

De procedure is dan als volgt:

 1. Een bank “PayPal” aanmaken in de boekhouding met corresponderende gegevens, zoals een grootboekrekening. Wij kiezen voor rekening BLimBanInb (10260) “Internetrekening (PayPal)”.
   
 2. Als een transactieoverzicht is gedownload met via PayPal ontvangen betalingen van de hiervoor genoemde facturen worden deze als volgt verwerkt in het boekhoudpakket.

  Al dan niet met tussenkomst van een eerder genoemde aparte tool om de transacties om te zetten in bijvoorbeeld het formaat CAMT of MT940, alvorens ze te kunnen inlezen.

Dit leidt tot de volgende boeking op basis van RGS:

RGS-code Omschrijving Debet Credit  
2 september 2022 Betaling van debiteuren      
BLimBanInb (10260)  Internetrekening (PayPal) 237,00   230125 / 650104
WBedAdlBan (46415)  Bankkosten     5,00    
BVorDebHad (13011) Debiteuren   242,00  230125 / 650104
         
BLimBanInb (10260) Internetrekening (PayPal)    84,00   230126 / 650105
WBedAdlBan (46415)  Bankkosten     5,00    
BVorDebHad (13011) Debiteuren     89,00 230126 / 650105

Het resultaat;
De openstaande posten debiteuren zijn afgeboekt. Op de (bank)rekening PayPal staat een batig saldo van 321 euro. En de kosten voor PayPal zijn ook geboekt. De kosten zijn per regel geboekt hetgeen bij veel verkopen leidt tot veel mutaties op de rekening “Bankkosten”. Dit laatste is door het gebruik van een add-on tool te voorkomen door het comprimeren van betreffende mutatieregels met transactiekosten (zie verderop in deze uitgave).
 
Net als bij reguliere bankrekeningen kan vanuit PayPal een bedrag overgeboekt worden naar een andere bankrekening en vice versa. Hiervoor kan een reguliere rekening “Kruisposten” gebruikt worden.


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.