Boekhoudplaza.nl

Boekhoudplaza.nl staat volledig in het teken van het ReferentieGrootboekSchema.

Het hart wordt gevormd door het RGS Dashboard.

RGS Dashboard  

Laatste nieuws en blogs

RGS 3.6 is verwerkt in RGS MKB (05-02-2024)
De implementatie van RGS versie 3.6 in RGS MKB is een feit. Mooie uitbreidingen, maar ook nieuwe openstaande punten. Wie zijn verantwoordelijk voor de juistheid van RGS 3.6 en hoe zit het dan met de compliance. In elk geval zijn de nieuwe rekeningen en wijzigingen zo goed mogelijk verwerkt.

Artikel in Novak accountantsmagazine: de invloed van RGS (30-11-2023)
Standaarden zijn het fundament van de accountancysector. Zo ontstond in 2005 de Nederlandse Taxonomie (NT) in XBRL voor jaarrekeningen, de IB- en VPB-aangiftes en CBS-statistieken. Dit gebeurde onder de regie van het toenmalige Nederlandse Taxonomie Programma (NTP), dat enkele jaren later is omgedoopt tot de Standard Business Reporting (SBR) met een gelijknamig programma. Waarna RGS werd ontwikkeld. Wat is de invloed van dat systeem?

Is RGS MKB een andere standaard dan RGS: het simpele antwoord luidt NEE (25-11-2023)
Het Referentie grootboekschema (RGS) gaat terug tot 2012. Bedoeld als standaard grootboekschema, met als belangrijkste doelgroep het MKB. Mede om de boekhouding eenvoudiger te koppelen aan externe rapportages, zoals de jaarrekening, winstaangiftes IB en VPB en de productie jaarstatistiek voor het CBS. Het RGS schema is in de basis opgebouwd uit groepjes van letters en dat is tot de dag van vandaag nog hetzelfde.

Alle RGS MKB rekeningnamen nu ook in het Engels beschikbaar (19-10-2023)
Na eerder een groot aantal rekeningnamen meer uniform te hebben gemaakt zijn nu alle RGS MKB groeps- en rekeningnamen voorzien van een Engelse naamgeving. Dit betreft feitelijk alle RGS MKB codes op niveau 2,3 en 4. Het tonen van de Engelse naamgeving per RGS code is per direct beschikbaar bij het opvragen van een specifieke RGS code.

Meer nieuws en blogs...

Referentiegrootboekschema

Het Referentie Grootboekschema (RGS) is een omvangrijk uniform (grootboek)rekeningschema dat als belangrijkste functie heeft rapportages vanuit de boekhouding te vereenvoudigen. Dit laatste wordt in de praktijk bereikt door enerzijds bestaande (grootboek)rekeningschema’s te koppelen aan het Referentie Grootboekschema. En anderzijds door rapportages te ontlenen aan het RGS.

Zie voor meer uitleg en toelichting:

RGS MKB

RGS MKB

RGS MKB is speciaal gericht op het eenvoudig toegankelijk maken van het Referentie Grootboekschema voor zzp'ers, eenmanszaken en bv's in de categorie micro en klein. 
Naar RGS MKB.
  

Boekingsvoorbeelden

Saldi op RGS rekeningen komen tot stand op basis van onderliggende boekingen. Een inkoop, verkoop of bijvoorbeeld een betaling. We hebben op basis van RGS voorbeeldboekingen uitgewerkt, zoals: 

En nog VEEL MEER boekingsvoorbeelden.
 

RGS Toepassingen

RGS brugstaat
De RGS brugstaat is een uniforme oplossing voor het automatisch aanleveren van cijfers uit het grootboek naar de winstaangifte (IB en VPB).

Naar alle RGS toepassingen.


Complete RGS gids: 
ontstaan, invloed SBR en RGS MKB
Deze uitgave richt zich primair op de implementatie van RGS binnen de doelgroep MKB ondernemers en de daar ondersteunende accountants- en administratiekantoren. Daarnaast richt dit rapport zich op de historie en oorspronkelijke doelstelling van RGS. De opbouw van het RGS en de invloed van het SBR programma.

Meer info over dit gratis rapport.
  

Workshop RGS MKB

Om RGS in te zetten binnen het administratie- en accountantskantoor voor met name clïentenadministraties is deze workshop RGS MKB ontwikkeld. Ingegaan wordt op het RGS zelf en de verdere toepasbaarheid daarvan. Regionaal op locatie te volgen en beschikbaar als 'in house' workshop.
Meer informatie en deelname.
 

RGS Ready

RGS Ready

Is uw software RGS Ready? Een opsomming van functies en eigenschappen die vallen onder ‘RGS Ready’. Zodat u kunt toetsen in hoeverre (boekhoud)software RGS ondersteunt. 
Naar RGS Ready functies en eigenschappen...
  

RGS Niet Ready: openstaande punten

Conversie 3.5 naar 3.6 binnen boekhoudplaza.nl en aandachtspunten voor SBR RGS (17-01-2024)
Medio jan 2024 is de conversie van RGS 3.5 naar 3.6 uitgevoerd binnen Boekhoudplaza.nl. Met als belangrijkste doelstelling RGS MKB bij te werken. Dit levert aandachtspunten op met betrekking tot een aantal RGS codes.

Conversie 3.5 naar 3.6 binnen boekhoudplaza.nl en Woningcorporaties (16-01-2024)

Tussenrekening overig en vraagposten (06-01-2024)

Kosten van giften in de boekhouding (28-11-2023)

Meer punten...