Boekhoudplaza.nl

Boekhoudplaza.nl staat volledig in het teken van het ReferentieGrootboekSchema.

Het hart wordt gevormd door het RGS Dashboard.

RGS Dashboard  

Laatste nieuws en blogs

Auditfile financieel: zonder mutaties uit rapportage- en fiscale aangiftesoftware niet compleet (27-08-2023)
De XML Auditfile Financieel (verder te noemen XAF) is de eerste en meest gebruikte in een reeks Auditfiles. De Belastingdienst is grootgebruiker van de XAF voor controle doeleinden. Accountants- en administratiekantoren maken ook veelvuldig gebruik van de XAF voor rapportage- en analysedoeleinden. Zonder mutaties uit rapportage- en fiscale aangiftesoftware is de XAF lang niet altijd compleet.

RGS en jaarrekeningmodellen voor vereniging en stichting: vragen aan de KvK en RJ moeten duidelijkheid geven (09-07-2023)
De doestelling is RGS MKB rapportages uit te breiden met in elk geval jaarrekening modellen van toepassing voor verenigingen en stichtingen. Daartoe is een document opgesteld met tevens enkele vragen aan de Kamer van Koophandel (KvK) en de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ).

Primeur Onderzoeksbureau GBNED: relatie RGS MKB met jaarrekeningen, winstaangifte IB en Productie jaarstatistiek CBS is nu een feit (27-06-2023)
RGS MKB is een initiatief van Onderzoeksbureau GBNED. Met als basis een subset van het huidige RGS, maar wel volledig gebaseerd op de oorspronkelijke uitgangspunten van RGS uit 2012. Nieuw is “RGS MKB rapportage” met een relatie tussen RGS MKB en jaarrekeningmodellen voor de categorieën Micro en Klein, de Winstaangifte Inkomstenbelasting (IB) en de productie jaarstatistiek van het CBS.

Waarom maken we niet optimaal gebruik van RGS MKB als brug bij de vertaling van wet- en regelgeving naar de boekhouding? (25-06-2023)
In veel gevallen is het vertalen van wet- en regelgeving naar concrete journaalposten in de boekhouding een vak apart en vereist naast kennis van (externe) verslaggeving ook gedegen boekhoudkundige kennis. Want als voorbeeld is het boeken van transitoria, voorafgaande journaalposten of onderhanden projecten in de boekhouding wat anders dan een alleen een of enkele posten met het eindresultaat opnemen in bijvoorbeeld een jaarrekening.

Meer nieuws en blogs...

Referentiegrootboekschema

Het Referentie Grootboekschema (RGS) is een omvangrijk uniform (grootboek)rekeningschema dat als belangrijkste functie heeft rapportages vanuit de boekhouding te vereenvoudigen. Dit laatste wordt in de praktijk bereikt door enerzijds bestaande (grootboek)rekeningschema’s te koppelen aan het Referentie Grootboekschema. En anderzijds door rapportages te ontlenen aan het RGS.

Zie voor meer uitleg en toelichting:

RGS MKB

RGS MKB

Let op:
De finale afronding van de eerste stabiele versie van RGS MKB is in volle gang op dit moment.

Als je tot implementatie van RGS MKB overgaat of dat overweegt, meld dat dan even aan ons via rgsmkb@gbned.nl. Dan kunnen we je van de finale afronding, en eventeel tussentijdse mutaties, op de hoogte houden de komende weken.

RGS MKB is speciaal gericht op het eenvoudig toegankelijk maken van het Referentie Grootboekschema voor zzp'ers, eenmanszaken en bv's in de categorie micro en klein. 
Naar RGS MKB.
  

Boekingsvoorbeelden

Saldi op RGS rekeningen komen tot stand op basis van onderliggende boekingen. Een inkoop, verkoop of bijvoorbeeld een betaling. We hebben op basis van RGS voorbeeldboekingen uitgewerkt, zoals: 

En nog VEEL MEER boekingsvoorbeelden.
 

RGS Toepassingen

RGS brugstaat
De RGS brugstaat is een uniforme oplossing voor het automatisch aanleveren van cijfers uit het grootboek naar de winstaangifte (IB en VPB).

Naar alle RGS toepassingen.


Complete RGS gids: 
ontstaan, invloed SBR en RGS MKB
Deze uitgave richt zich primair op de implementatie van RGS binnen de doelgroep MKB ondernemers en de daar ondersteunende accountants- en administratiekantoren. Daarnaast richt dit rapport zich op de historie en oorspronkelijke doelstelling van RGS. De opbouw van het RGS en de invloed van het SBR programma.

Meer info over dit gratis rapport.
  

Workshop RGS MKB

Om RGS in te zetten binnen het administratie- en accountantskantoor voor met name clïentenadministraties is deze workshop RGS MKB ontwikkeld. Ingegaan wordt op het RGS zelf en de verdere toepasbaarheid daarvan. Regionaal op locatie te volgen en beschikbaar als 'in house' workshop.
Meer informatie en deelname.
 

RGS Ready

RGS Ready

Is uw software RGS Ready? Een opsomming van functies en eigenschappen die vallen onder ‘RGS Ready’. Zodat u kunt toetsen in hoeverre (boekhoud)software RGS ondersteunt. 
Naar RGS Ready functies en eigenschappen...
  

RGS Niet Ready: openstaande punten

RGS en vereniging van eigenaren VvE (17-08-2023)
Vanuit RGS MKB is een jaarrekening samenstel voor Vereniging van Eigenaren (VvE) en een relatie gelegd met onderliggende RGS codes. Hier melden we enkele aandachtspunten in relatie tot standaard RGS. Verder horen we graag uit de praktijk of deze indeling van de jaarrekening voor een VvE juist en volledig is.

BSchAos Aflossingsverplichtingen van langlopende leningen (31-07-2023)

Vragen aan de Raad voor de Jaarverslaggeving - RJ (25-07-2023)

Jaarrekening en organisaties zonder winststreven (OZW) en Leden (15-07-2023)

Meer punten...