Boekhoudplaza.nl

Boekhoudplaza.nl staat volledig in het teken van het ReferentieGrootboekSchema.

Het hart wordt gevormd door het RGS Dashboard.

RGS Dashboard  

Laatste nieuws

RGS en hoe om te gaan met branche specifieke rekeningen (28-04-2022)
Al vaker is de vraag naar voren gekomen hoe om te gaan met branche specifieke rekeningen binnen RGS. Dit voorstel beoogt een werkbare oplossing aan te dragen.

Jaarlijkse samenvatting openstaande punten Referentie Grootboekschema - RGS (13-04-2022)
In navolging op 2021 is in het voorjaar van 2022 opnieuw een samenvatting gemaakt van de bij ons bekende openstaande punten aangaande RGS. Het gaat dan zowel om onvolkomenheden in het RGS-schema als onduidelijkheden en vragen over de implementatie van het schema.

RGS als schakel tussen online boekhoudsoftware en de winstaangifte IB bij de Belastingdienst (14-03-2022)
De Belastingdienst heeft een module ontwikkeld die een aansluiting maakt tussen de online boekhouding van de ondernemer en het winstdeel van de aangifte Inkomstenbelasting bestemd voor eenmanszaken (zzp’ers): de Automatisch Winstaangifte. Een en ander op basis van RGS.

Boekhoudplaza.nl en RGS MKB is bijgewerkt naar RGS versie 3.4 (26-02-2022)
Deze maand (februari 2022) is Boekhoudplaza.nl en RGS MKB bijgewerkt naar RGS versie 3.4. De mutaties zijn volledig zichtbaar in een Audittrail op Boekhoudplaza.nl. Ook is via een Audittrial zichtbaar welke wijzigingen gelden voor RGS MKB. De meeste onvolkomenheden blijken nog steeds aanwezig te zijn in RGS en de conversie zelf heeft nieuwe openstaande punten opgeleverd.

Meer nieuws...

Referentiegrootboekschema

Het Referentie Grootboekschema (RGS) is een omvangrijk uniform (grootboek)rekeningschema dat als belangrijkste functie heeft rapportages vanuit de boekhouding te vereenvoudigen. Dit laatste wordt in de praktijk bereikt door enerzijds bestaande (grootboek)rekeningschema’s te koppelen aan het Referentie Grootboekschema. En anderzijds door rapportages te ontlenen aan het RGS.

Zie voor meer uitleg en toelichting:

RGS MKB

RGS MKB

RGS MKB is speciaal gericht op het eenvoudig toegankelijk maken van het Referentie Grootboekschema voor zzp'ers, eenmanszaken en bv's in de categorie micro en klein. 
Naar RGS MKB.
  

Boekingsvoorbeelden

Saldi op RGS rekeningen komen tot stand op basis van onderliggende boekingen. Een inkoop, verkoop of bijvoorbeeld een betaling. We hebben op basis van RGS voorbeeldboekingen uitgewerkt, zoals: 

En nog VEEL MEER boekingsvoorbeelden.
 

RGS Toepassingen

RGS brugstaat
De RGS brugstaat is een uniforme oplossing voor het automatisch aanleveren van cijfers uit het grootboek naar de winstaangifte (IB en VPB).

RGS vaste activastaat
Dedoeld om vaste activagegevens vanuit de boekhouding automatisch aan te leveren aan andere toepassingen. Zoals de winstaangifte (IB en VPB), jaarrekening en kredietrapportage. Dat betekent geen gegevens meer handmatig overnemen.

RGS en XML Auditfiles
De RGS-code is opgenomen in de XML Auditfile Financieel (vanaf versie 3.2).

Naar alle RGS toepassingen.

Rapport "RGS: uniform rekeningschema"
Een uitgebreid rapport over de rol, de werking en aandachtspunten van RGS. 
Gratis opvragen RGS rapport...
  

RGS Ready

RGS Ready

Is uw software RGS Ready? Een opsomming van functies en eigenschappen die vallen onder ‘RGS Ready’. Zodat u kunt toetsen in hoeverre (boekhoud)software RGS ondersteunt. 
Naar RGS Ready functies en eigenschappen...
  

RGS Niet Ready: openstaande punten

Aandelenkapitaal en de overgang naar de Euro (16-05-2022)
RGS kent de volgende 2 rekeningen: Negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro wettelijke reserves EN Niet-uitkeerbare reserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro. Zijn deze rekeningen nu nog actueel? Ruim 20 jaar na de invoering van de Euro. Of kunnen ze beter op "Passief" gezet worden.

Auto- en transportkosten zijn in RGS gesplitst met gelijke onderverdeling (16-05-2022)

Lengte RGS-codes is ongelijk niveau 5 (29-04-2022)

Branche aanduidining Woningcorporaties lijkt niet altijd consistent (29-04-2022)

Meer punten...