Boekhoudplaza.nl

Boekhoudplaza.nl staat volledig in het teken van het ReferentieGrootboekSchema.

Het hart wordt gevormd door het RGS Dashboard.

RGS Dashboard  

Laatste nieuws en blogs

RGS MKB is nu echt compleet! Met tientallen extra boekingsvoorbeelden (11-07-2024)
Afgelopen maanden is hard gewerkt om RGS MKB verder compleet te maken. Door het toevoegen van tientallen boekingsvoorbeelden, gericht op handel, productie en dienstverlening (op het gebied van installatie, reparatie en onderhoud) is RGS MKB compleet te noemen.

RGS MKB wil graag in de pas blijven lopen met SBR RGS: dat vraagt wel om betere medewerking vanuit het SBR programma (11-06-2024)
Vanuit RGS RMKB wordt regelmatig melding gemaakt van onvolkomenheden in het standaard RGS schema. In een aantal gevallen heeft dat geleid tot ook aanpassing van het standaard RGS schema. Denk aan nieuwe RGS codes, wijziging van bestaande RGS codes of RGS codes op in actief zetten.

Wiki RGS MKB uitgebreid met: quasigoederen, btw pro rata regeling, inport en invoerrechten en nog meer (24-05-2024)
Onze Wiki RGS (kennisbank boekhoudscenario's met behulp van RGS MKB) is aanzienlijk uitgebreid afgelopen periode. Input vanuit de praktijk, via onder andere LinkedIn, is daarbij een welkome aanvulling geweest.

Gebruik Boekhoudplaza.nl als vindplaats voor alles over boekhouden en RGS blijft stijgen (20-04-2024)
Boekhoudplaza.nl is inmiddels dé vindplaats voor alles wat met RGS, en dan met name RGS MKB, heeft te maken. Een afbeelding zegt hierbij meer dan woorden. Vandaar onderstaande bezoekersstatistiek.

Meer nieuws en blogs...

Referentiegrootboekschema

Het Referentie Grootboekschema (RGS) is een omvangrijk uniform (grootboek)rekeningschema dat als belangrijkste functie heeft rapportages vanuit de boekhouding te vereenvoudigen. Dit laatste wordt in de praktijk bereikt door enerzijds bestaande (grootboek)rekeningschema’s te koppelen aan het Referentie Grootboekschema. En anderzijds door rapportages te ontlenen aan het RGS.

Zie voor meer uitleg en toelichting:

9 oktober 2024

Seminar Robotic accounting
Actuele ontwikkelingen op het gebied van Robotic accounting. Met dit jaar Open banking als centraal thema.
Meer info en aanmelden.
 

RGS MKB

RGS MKB

RGS MKB is speciaal gericht op het eenvoudig toegankelijk maken van het Referentie Grootboekschema voor zzp'ers, eenmanszaken en bv's in de categorie micro en klein. 
Naar RGS MKB.
  

Boekingsvoorbeelden

Saldi op RGS rekeningen komen tot stand op basis van onderliggende boekingen. Een inkoop, verkoop of bijvoorbeeld een betaling. We hebben op basis van RGS voorbeeldboekingen uitgewerkt, zoals: 

En nog VEEL MEER boekingsvoorbeelden.
 

RGS Toepassingen

RGS brugstaat
De RGS brugstaat is een uniforme oplossing voor het automatisch aanleveren van cijfers uit het grootboek naar de winstaangifte (IB en VPB).

Naar alle RGS toepassingen.

Complete RGS gids: 
ontstaan, invloed SBR en RGS MKB

Deze uitgave richt zich primair op de implementatie van RGS binnen de doelgroep MKB ondernemers en de daar ondersteunende accountants- en administratiekantoren. Daarnaast richt dit rapport zich op de historie en oorspronkelijke doelstelling van RGS. De opbouw van het RGS en de invloed van het SBR programma.

Meer info over dit gratis rapport.
  

Workshop RGS MKB

Om RGS in te zetten binnen het administratie- en accountantskantoor voor met name clïentenadministraties is deze workshop RGS MKB ontwikkeld. Ingegaan wordt op het RGS zelf en de verdere toepasbaarheid daarvan. Regionaal op locatie te volgen en beschikbaar als 'in house' workshop.
Meer informatie en deelname.
 

RGS Ready

RGS Ready

Is uw software RGS Ready? Een opsomming van functies en eigenschappen die vallen onder ‘RGS Ready’. Zodat u kunt toetsen in hoeverre (boekhoud)software RGS ondersteunt. 
Naar RGS Ready functies en eigenschappen...
  

RGS Niet Ready: openstaande punten

RGS en fabrieksboekhouden (09-07-2024)
RGS kent de nodige rekeningen m.b.t. producerende bedrijven, al dan niet op voorraad en/of klantorder gericht. Hieronder scharen we ook dienstverlenende organisaties als het gaat om installatie-, onderhoud- en reparatie orders in de boekhouding.

Welke winst- en verliesrekening voor categorie klein is de juiste (09-06-2024)

Naam RGS code WKprKitDfw foutief (04-06-2024)

Ontvangen loobsubsidies niveau 5 CBS en andere rekeningen niveau 5 ipv 4 (18-05-2024)

Meer punten...