Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

RGS versus SBR op basis van XBRL

Plaatsingsdatum 30-06-2019
Berichtdatum Zomer 2019

Rond 2004 is het allemaal begonnen met XBRL (tegenwoordig SBR - Standard Business Reporting). In eerste instantie was de opzet te komen tot één uitgebreid NTP-schema (Nederlands Taxonomie Project) op basis waarvan informatie aangeleverd kan worden vanuit de boekhouding (grootboekadministratie). Uitvragende partijen zouden dan hun deel daaruit kunnen afleiden. Uiteindelijk is de koppeling tussen de boekhouding en XBRL nooit echt van de grond gekomen en is SBR gekoppeld aan rapportagesoftware. Vanuit boekhoudsoftware zijn daarmee de koppelingen met rapportagesoftware (denk aan jaarrekening en winstaangifte IB en VPB) in stand gebleven. 

RGS is (in ek geval wat betreft niveau 4) diect gekoppeld aan het grootboek. Vanuit het RGS project (onderdeel van het SBR project) is een relatie gelegd tussen het RGS-schema en meerdere rapportages op basis van SBR. De uitwerking mist echter een simpele brugstaat tussen RGS en de diverse SBR-rapportages, waarbij eenvoudig inzicht is in bepaalde SBR-rapportages (zoals de jaarrekening volgens de diverse modellen en de winstaangifte IB en VPB) en de onderliggende RGS-codes. Dan kan bijvoorbeeld vanuit boekhoudsoftware een rapportage samengesteld worden op volgorde van de jaarrekening of de winstaangifte. Mede als controle op juistheid en volledigheid van betreffende rapportages.

Het is zelfs maar de vraag of RGS opnemen in een XBRL Taxonomie (RGS Taxonomie) wel zo'n verstandige en werkbare keuze is geweest. Slechts een handjevol personen in Nederland kan overweg met XBRL en het nut is niet aangetoond voor RGS. Nagenoeg alle leveranciers van boekhoudsoftware maken gebruik van de RGS-Excel sheet en geven aan daar prima mee uit de voeten te kunnen. En anders kan altijd nog gedacht worden aan een eenvoudige XML- of Json-variant.

Om uiteindelijk inzicht te krijgen tussen RGS en de winstaangifte IB en VPB (op basis van SBR-codes voor de winstaangifte) is ook een (voorlopige) excel-sheet opgeleverd door de RGS beheergroep. Deze excel-sheet mist een formele goedkeuring door de Belastingdienst en de RGS-beheergroep.

Een niet onbelangrijk punt is dat naast de XBRL Taxonomie voor leveranciers van boekhoudsoftware ook de RGS Excel-sheet benodigd is om RGS te koppelen aan het grootboek. Dit laatste heeft te maken met filters die NIET opgenomen zijn in de XBRL Taxonomie. Zo kun je niet eenvoudig de RGS codes voor woningcorporaties weglaten als die niet nodig zijn. En ook het filteren op bijvoorbeeld een ZZP-schema is niet mogelijk zonder gebruik te maken van de RGS Excel-sheet. De XBRL Taxonomie is op dit moment dus incompleet. 

Wij willen dringend adviseren te onderzoeken of de koppeling tussen RGS en de nodige SBR-rapportages niet standaard in Excel (of desnoods XML) opgenomen kan, waarbij de RGS Taxonomie o.b.v. XBRL volledig kan vervallen. Ook het parallel lopen van een jaarlijkse RGS taxonomie met de SBR-taxonomie kan dan wellicht vervallen. XBRL is geen doel op zich en daar lijkt het nu wel op bij het opzetten van de RGS-Taxonomie in XBRL. 

(20 maart 2020 conceptreactie, 30 juni 2020 definitief)
Reactie RGS Beheergroep
De reden dat er geen sprake kan zijn van een simpele brugstaat ligt in het dimensionale karakter van de Nederlandse Taxonomie en de Financieren Taxonomie, een mismatch in de granulariteit tussen de RGS-codes en de XBRL-elementen en het feit dat gelijke XBRL elementen in meerdere rapportages of meermaals in één rapportage kunnen voorkomen. Door deze redenen was het onmogelijk om de koppeling tussen RGS en XBRL op een eenduidige manier in het RGS-schema (Excel) op te nemen. In diverse bijeenkomsten van de Beheergroep is dit besproken, waarna het voorstel is gekomen om de koppeling op basis van de Nederlandse Taxonomie Architectuur op te stellen. Dit besluit is met consensus door de Beheergroep, met daarbij aanwezig softwareleveranciers, genomen.

Dat slechts een handjevol personen in Nederland met XBRL overweg kunnen spreken wij ten stelligste tegen. De RGS Taxonomie is overigens de simpelste taxonomie die door het SBR Programma wordt uitgeleverd. Bij elke release wordt een handleiding verstrekt die uitlegt hoe softwareleveranciers de RGS Taxonomie kunnen gebruiken. Daarbij volstaat alleen XML kennis. Dat de RGS Beheergroep in staat was om een Excel sheet op te leveren voor de koppeling tussen RGS en de fiscale XBRL-elementen, komt doordat hier geen sprake was van dimensionale aspecten en meermaals voorkomen van identieke XBRL-elementen in één rapportage. Bij de uitlevering van deze Excel sheet is dit ook expliciet benoemd.

Het RGS schema en de RGS Taxonomie zijn twee verschillende producten met beide hun eigen doelstelling. Het RGS schema kent filters voor gebruik (WoCo, ZZP, BV etc.), terwijl de RGS Taxonomie filters kent voor de verantwoordingsrapportage en indien nodig de onderliggende delen.

Evenmin kan ontkomen worden aan het parallel lopen van de RGS Taxonomie met uitgaven van de Nederlandse Taxonomie en de Financieren Taxonomie. Immers deze taxonomieën worden jaarlijks geüpdatet en krijgen als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving nieuwe XBRL elementen. Dit moet natuurlijk ook worden verwerkt in het RGS schema en de taxonomie.

Advies
Geef per RGS code inzicht in de corresponderende SBR rapportagecode(s) met de bijbehorende rapportages (in XBRL termen: entrypoints) waar deze gebruikt worden. Dan kun je als gebruiker zien voor welke rapportages een RGS-codes wordt gebruiikt en waarvoor. Nu worden zowel softwareleveranciers als gebruikers aan het lijntje gehouden.

Augustus 2021
Via een SBR experiiment is in augustus 2021 de relatie tussen SBR rapportages, rapportageregels en de gekoppelde RGS-codes opgeleverd via een tool die een Json tabel als uitvoer levert. Als invoer kan een SBR entrypoint gekozen worden die aanwezig is in de RGS Taxonomie  Feitelijk een aanzet van de eerder gevraagde eenvoudige brugstaat. Zie RGS en rapportages

De grote hamvraag blijft waarom een eenvoudige koppeling tussen SBR rapportages en RGS eerst omgezet wordt in een ingewikkelde XBRL taxonomie die daarna via betreffende tool weer omgezet wordt in de eenvoudige koppeling.

Aanvullend is de vraag wie verantwoordelijk is voor de betrouwbaarheid van betreffende koppelingen? 
Een RGS Governance blijkt op dit punt te ontbreken.

Januari 2023
Er staan nog steeeds meerdere punten open m.b.t. de RGS Taxonmie in XBRL en het ontbreken van een RGS Governance.

Inmidels is hiervoor het nieuwe RGS niet ready punt "Koppelingen tussen RGS en SBR rapportages" voorhanden.
Dit punt heeft de status "Gearchiveerd" gekregen.
   

Categorie(n) RGS Opgelost en/of gearchiveerd
Bronvermelding Project RGS Brugstaat

Terug

Gerelateerde berichten

RGS Brugstaat (IB en VPB) versus RGS Taxonomie [14-10-2021]