Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaande punten

RGS Brugstaat (IB en VPB) versus RGS Taxonomie

Plaatsingsdatum 30-08-2020
Berichtdatum September 2019

In het najaar van 2019 is de RGS Brugstaat opgeleverd voor een koppeling tussen boekhoudsoftware en fiscale aangiftesoftware voor de winstaangifte IB en VPB. RGS codes worden daartoe (direct of indirect) gekoppeld aan de SBR-codes (in XBRL). Vanuit de RGS-beheergroep is al eerder een RGS-taxonomie opgeleverd met een koppeling tussen RGS-codes en SBR-codes (in XBRL). Deze koppeling blijkt niet juist in de praktijk. en deze koppeling is voor iemand zonder diepgaande kennis van XBRL niet op te vragen. De RGS-beheergroep heeft samen met de Belastingdienst een actie onderhanden om e.e.a. te controleren, te corrigeren en op te leveren aan de markt.

(20 maart 2020 conceptreactie, 30 juni 2020 definitief)
Reactie RGS Beheergroep
Er zijn gesprekken gaande tussen de Beheergroep en de Belastingdienst over de organisatie en procesgang rondom de inhoud van de RGS taxonomie voor de IB en VPB. Alle opmerkingen worden verwerkt in de definitieve versie van de RGS Taxonomie 3.2.
 

Categorie(n) RGS (technisch) beheer
Bronvermelding Project RGS Brugstaat

Terug

Gerelateerde berichten

RGS versus SBR op basis van XBRL [30-06-2019]