Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

RGS Brugstaat (IB en VPB) versus RGS Taxonomie

Plaatsingsdatum 14-10-2021
Berichtdatum September 2019

In het najaar van 2019 is de RGS Brugstaat opgeleverd voor een koppeling tussen boekhoudsoftware en fiscale aangiftesoftware voor de winstaangifte IB en VPB. RGS codes worden daartoe (direct of indirect) gekoppeld aan de SBR-codes (in XBRL). Vanuit de RGS-beheergroep is al eerder een RGS-taxonomie opgeleverd met een koppeling tussen RGS-codes en SBR-codes (in XBRL). Deze koppeling blijkt niet juist in de praktijk. en deze koppeling is voor iemand zonder diepgaande kennis van XBRL niet op te vragen. De RGS-beheergroep heeft samen met de Belastingdienst een actie onderhanden om e.e.a. te controleren, te corrigeren en op te leveren aan de markt.

(20 maart 2020 conceptreactie, 30 juni 2020 definitief)
Reactie RGS Beheergroep
Er zijn gesprekken gaande tussen de Beheergroep en de Belastingdienst over de organisatie en procesgang rondom de inhoud van de RGS taxonomie voor de IB en VPB. Alle opmerkingen worden verwerkt in de definitieve versie van de RGS Taxonomie 3.2.

Er blijkt geen verslag of opgave van de opmerkingen. Controle op verwerken is daarom niet mogelijk.

Oktober 2021
Op basis van een SBR experiment (zomer 2021) is een bestand opgeleverd met de relatie tussen SBR-rapportages en RGS-codes op basis van de ter beschikking zijnde RGS-taxonomie. Hieruit zijn de volgende punten naar voren gekomen. Enerzijds gaat het om de juistheid van de koppeling tussen de IB-aangifte en RGS-codes en anderzijds of betreffende RGS-codes van toepassing zijn voor ZZP en Eenmanszaak (EZ) en zo ja met welke boeking.

A. Technisch

 • De koppeling tussen de IB-winstaangifte en RGS is op alle niveaus opgenomen. Een koppeling tussen "Huisvestingskosten fiscaal" is aangeduid bij de RGS-code WBedHui "Huisvestingskosten".  Maar ook apart bij alle onderliggende RGS-codes van WBedHui, zoals schoonmaakkosten, servicekosten, etc. Het gaat dan om 40 RGS codes. Deze methodiek werkt dubbeltelling in de hand en zorgt voor onnodig grote koppelbestanden. 

  Het zou ook zo moeten zijn dat als niet alle RGS-codes onder een bepaalde groep (bijvoorbeeld "BFva; Financiële vaste activa") geteld moeten worden dat dan de onderliggende RGS-codes opgegeven moeten worden. Deze systematiek moet feitelijk herhaald worden van niveau 2 t/m niveau 4 en daaronder 5. 
  Dit zelfde geldt bijvoorbeeld ook voor "Bvrz Voorzieningen" zie verderop nog ter sprake komen.

  Ook aan de kant van de IB-winstaangifte zelf wordt zowel geteld op groep als onderliggend item.
  Bijvoorbeeld RGS-codes opgegeven voor "Totaal activa fiscaal" en apart voor "Gebouwen en terreinen fiscaal".

B. Functioneel

 • Zie nadrukkelijk alle voorbeelden in dit schema met daarbij de vraag of de informatie uit de RGS Taxonomie voldoet.

Aanvullend

Om de betrouwbaarheid van de koppeling tussen SBR-IB en RGS te waarborgen zijn de volgende punten nog van belang:

 1. Controle of alle relevante SBR-IB elementen zijn meegenomen in de RGS Taxonomie; 
  Hier wordt geadviseerd de opstellers van deze taxonomie te vragen hoe dit is gewaarborgd en waarom bijvoorbeeld privé opnamen niet mee zijn genomen..
   
 2. Controle of alle relevantie RGS-codes zijn meegenomen in de RGS Taxonomie;
  Hier wordt geadviseerd de opstellers van deze taxonomie te vragen hoe dit is gewaarborgd.

Categorie(n) RGS (technisch) beheer
Bronvermelding Project RGS Brugstaat

Terug

Gerelateerde berichten

RGS versus SBR op basis van XBRL [30-06-2019]