Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaande punten

RGS, netto-omzet en intercompany transacties (WOmzOit)

Plaatsingsdatum 09-08-2020
Berichtdatum 9 augustus 2020

Netto-omzet voor intercompany transacties is onderverdeeld naar:

Het verschil tussen met name "Omzet intercompany transacties (WOmzOitOit)", "Omzet verkopen aan overige verbonden maatschappijen (WOmzOitOvm)" en "Omzet verkopen aan andere deelnemingen (WOmzOitOvd)" behoeft een nadere toelichting.

Categorie(n) RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL http://www.boekhoudplaza.nl

Terug