Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaande punten

Omslagcodes in RGS (ReferentieGrootboekSchema) verkeerd geïmplementeerd

Plaatsingsdatum 22-08-2020
Berichtdatum 20 augustus 2020

Dat bij bepaalde RGS codes via de omslagslag verwezen kan worden naar een andere balansrubriek (zoals Kortlopende schulden in plaats van Liquide middelen) lijkt ons zinvol. Maar laten we dat dan alleen opgeven en geen extra rekeningen c.q. RGS-codes in het leven roepen. Dus bij de rekening bank (BLimBanRBa) bij de omslagcode verwijzen naar Kortlopende schulden via de omslagcode "BSch" of desnoods "BSchSak". Dan wordt de omslagcode gebruikt waarvoor deze bedoeld is. Nu bevat het RGS-schema meer dan honderd overbodige rekeningen en dat aantal zal alleen maar toenemen.

Even visueel gemaakt met een voorbeeld:

Rekening 1002 ABN Amro met RGS-code BLimBanRba (Rekening courant bank) en omslagcode BSch
Verwijst dus standaard naar BLim Liquide middelen 
En via de omslagcode naar BSch Kortlopende schulden.
Meer en moeilijker hoeft het niet te zijn.

Volgens ons een stuk eenvoudiger dan de huidige compleze constructie in RGS, te weten:
BLim Liquide middelen (niveau 2)
BLimBan Tegoeden op bankgirorekeningen (niveau 3)
BLimBanRba Rekening-courant bank (niveau 4)
BLimBanRbaBg1 Rekening-courant bank groep 1 (niveau 5) met omslagcode BSchSakRbaBg1
t/m
BLimBanRbaBg10 Rekening-courant bank groep 10 (niveau 5) met omslagcode BSchSakRbaBg 5

EN
BSch Kortlopende schulden (niveau 2)
BSchSak Schulden aan banken (niveau 3)
BSchSakRba Rekening-courant bij kredietinstellingen (niveau 4)
BSchSakRbaBg1 Rekening-courant bank groep 1 (niveau 5) met omslagcode BLimBanRbaBg1
t/m
BSchSakRbaBg10 Rekening-courant bank groep 10 (niveau 5) met omslagcode BLimBanRbaBg5.

Waarbij onze rekening 1002 gekoppeld wordt aan BLimBanRbaBg1 of aan BSchSakRbaBg1?

Kunt u het nog volgen?

Een van de leden van de RGS beheergroep meldt op LinkedIN als argument voor deze complexe constructie:
"Heer Bottemanne er is ook nog zo iets als “vakinhoudelijke” uitgangspunten". Zie LinkedIN

RGS (versie 3.2) telt maar liefst 290 omslagcodes, hetzij op niveau 4, hetzij op niveau 5. Ook dat is niet echt consequent doorgevoerd.

Voor de tussenrekening(en) salarissen zijn binnen RGS zowel op niveau 4 als op 5 omslagcodes opgenomen.
Wanneer moet nu welke omslagcode gebruikt worden op welk niveau. Wie het weet mag het zeggen.

Ons advies:
Omslagcodes binnen RGS nog voor het uitkomen van de eerstvolgende versie (RGS 3.3) herstellen.

Naar het complete verhaal over omslagcodes binnen RGS.

Categorie(n) RGS (technisch) beheer, RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL http://www.boekhoudplaza.nl

Terug