Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

RGS en subsidies in de boekhouding

Plaatsingsdatum 05-04-2021
Berichtdatum 5 april 2021

De volgende punten m.b.t. RGS en subsidies staan open:

 1. De rekening "Loonkostensubsidie (LIV)" is aanwezig. Naast het Lage-inkomensvoordeel zijn er ook andere Loonkostensubsidies. Ons voorstel is de rekening "Loonkostensubsidie (LIV)" aan te passen in "Loonkostensubsidie". Dus de aanduiding "LIV" weglaten.

  SBR/RGS 29-7-2021
  Is in RGS 3.3 opgenomen als WPerLesOls - Overige loon(kosten)subsidies. Geen aanpassing noodzakelijk.

  RGS MKB
  Er is dus een extra RGS code opgenomen i.p.v. de huidige code eenvoudig aan te passen.
  Waarom? Geen toelichting vanjuit SBR/RGS
  Straks vervalt de LIV regeling en komt er wat anders voor in de plaats. Dan zitten we met de rekening voor LIV opgescheept en komt er dan weer een nieuwe rekening.
    
 2. WOvbOrsOre "Ontvangen restituties en subsidies" is mutatieniveau 5 van RGS onderverdeeld naar:
  - Ontvangen loonsubsidies; 
  - Ontvangen afdrachtrestituties;
  - Export- en overige restituties en subsidies ingevolge EU-regelingen.

  Waarom zijn betreffende rekeningen opgenomen op niveau 5 (mutatieniveau) en niet op niveau 4 (rekeningen). 

  Waarom is hier de rekening "Ontvangen loonsubsidies" aanwezig, terwijl er al de rekening "Loon(kosten) subsidies" is als dekking voor de loonkosten.

  Wat wordt precies verstaan onder "Ontvangen afdrachtrestituties"?

De volgende punten zijn afgehandeld of gearchiveerd:
(mede omdat RGS MKB geen gebruik maakt van RGS niveau 5)   

 1. Het verschil tussen de rekeningen "Ontvangen restituties en subsidies" en "Overige ontvangen subsidies" is niet duidelijk.

  "Ontvangen restituties en subsidies" is daarbij op mutatieniveau 5 van RGS onderverdeeld naar:
  - Ontvangen loonsubsidies; wat is nu de relatie met de rekening "Loonkostensubsidie" als dekking voor de loonkosten?
  - Ontvangen afdrachtrestituties;
  - Export- en overige restituties en subsidies ingevolge EU-regelingen.

  Het RGS referentienummer op niveau 4 (8207015) is hier gewoon doorgenummerd op niveau 5 (8207020, 8207030 en 8207040).
  Waarbij op niveau 4 onterecht een aanduiding als extensie "5" plaatsvindt? 

  "Overige ontvangen subsidies" is daarbij op mutatieniveau 5 van RGS onderverdeeld naar:
  - Subsidiebaten van rijksoverheden
  - Subsidiebaten van overheden
  - Subsidiebaten van overige overheden; wat is het verschil tussen overheden en overige overheden?
  - Subsidiebaten van de Europese Unie
  - Subsidiebaten van bedrijven, 
  - Subsidiebaten van private organisaties; wat is het verschil tussen bedrijven en private organisaties?
  - Subsidiebaten van overige private organisaties; wat is het verschil tussen private organisaties en overige private organisaies?

  Het referentienummer op niveau 4 (8207050) is hier op niveau 5 wel als extensie aangeduid door de reeks 8207050.1 t/m 8207050.7. 

  SBR/RGS 29-7-2021
  Overige ontvangen subsidies is opgenomen ter dekking van het entrypoint Fondswervende Instellingen.
  Geen aanpassing noodzakelijk

  GBNED 23-12-2021
  Een gebruiker moet bovenstaande maar raden. Dit soort zaken behoort goed gedocumenteerd te zijn in RGS.
  Kans op verkeerd gebruik van RGS-codes wordt nu in de hand gewerkt.

  RGS MKB (jan 2023)
  Binnen RGS MKB wordt geen gebruik meer gemaakt van het RGS Referentienummer en van RGS niveau 5, vandaar als gearchiveerd beschouwd.
  Gearchiveerd.

 2. De boekingen rondom eventueel vooruit ontvangen subsidies zijn niet duidelijk in RGS. 

  SBR/RGS 29-7-2021
  Geen nadere toelichting. RGS is in de basis geen grootboekschema maar een referentieschema.

  GBNED
  Zie punt 2. 
  Als er geen boeking toegelicht kan worden geef dan in elk geval aan waarvoor betreffende RGS-codes ziijn opgenomen met gebruik.
  Gearchiveerd

Zie ook Wiki RGS en subsidies in de boekhouding.
  

Categorie(n) RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug