Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

RGS en voorzieningen

Plaatsingsdatum 07-04-2021
Berichtdatum 7 april 2021

 1. De balansrekening "Handelsgoederen, voorziening incourante handelsgoederen" kent geen (tegen)rekening in de W&V-rekening. We zouden de rekening "Dotatie voorziening incourante handelsgoederen" verwachten of een soortgelijke rekening zoals "Afschrijvingskosten voorraad".

  SBR/RGS 29-7-2021
  Het is niet te doen gebruikelijk om bij een handelsonderneming een “Voorziening incourante handelsgoederen” in de W&V te presenteren. Dit is een onderdeel / mutatie in de “Kostprijs / Inkoopwaarde van de omzet”.

  GBNED 23-12-2021
  "Kostprijs van de omzet", zoals SBR/RGS noemt is ook onderdeel van de W&V.
  Voorraad- en prijsverschillen is daar ook apart genoemd als kosten. Dus waarom geen "Afschrijvingskosten voorraad" door voorziening incourant. Incourant boeken van voorraad is aan de nodige regels gebonden (zie Belastingdienst), dus die kosten wil je dan wel apart zien volgens mij. 

  GBNED 2-2-2021
  Geen verdere reactie ontvangen van SBR/RGS. 
  Als het anders werkt dan ik verondersteld prima. 
  Maar lever me dan even een boekingsvoorbeeld op basis van RGS hoe het volgens jullie werkt?
  Wordt dat opgenomen bij betreffende documentatie voor RGS MKB. Dan kan dit punt daarna als afgehandeld beschouwd worden.

  GBNED 2022
  Nadere bestudering leert:
  Een voorziening incourante voorraad is een waarderingscorrectie op de voorraad zelf. Die wordt dan afgeboekt van de voorraadrekening. Het is even de vraag is welke situaties de rekening "Voorziening incourante handelsgoederen wordt gebruikt?
  (openstaand inhoudelijk).
      
 2. De W&V-rekening "Dotatie voorziening dubieuze debiteuren" kent geen aparte aparte (tegen)rekening voor vrijval, zoals bij de andere voorzieningen wel het geval is.
      
 3. Opvallend is nog de RGS-code "Egalisatierekening", specifiek opgenomen voor Woningcorporaties. Daar hebben we verder geen aandacht aan besteed. Maar zou die rekening niet algemeen moeten zijn?

Zie voor toelichting Wiki RGS Voorzieningen en Egalisatiereserve.

Categorie(n) RGS (technisch) beheer
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug