Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

RGS en Onderhanden projecten

Plaatsingsdatum 05-05-2021
Berichtdatum 5 mei 2021

De "RGS casus onderhanden projecten" leidt tot een aantal openstaande punten en vragen. Zoals het ontbreken van een RGS-code "Winstopslag geactiveerde kosten OHW" op het rekeningniveau (4) binnen RGS. Is nu alleen aanwezig op mutatieniveau (5) 

De openstaande punten zijn als volgt:

 1. BProOnpGkn (3501010) “Onderhanden projecten in opdracht van derden, geactiveerde kosten voor nog niet geleverde diensten”.
  Klopt deze laatste tekst “voor nog niet geleverde diensten”? OHW zijn veelal geleverde diensten die nog niet in rekening zijn gebracht.

  GBNED 23-12-2021.
  Tekst nog niet aangepast in RGS 3.4 Beta.
  (open inhoudelijk)
    
 2. BProOnpGkn (3501010) Onderhanden projecten in opdracht van derden, geactiveerde kosten voor nog niet geleverde diensten. Is onderverdeeld naar (veel) mutaties (RGS niveau 5), onder andere:
  - Winstopslag geactiveerde kosten onderhanden projecten; zoals eerder genoemd.
  - Grond- en hulpstoffen geactiveerde kosten onderhanden projecten;
  - Arbeidskosten geactiveerde kosten onderhanden projecten;
  - Onderaanneming geactiveerde kosten onderhanden projecten;
  - Opgeleverde werken geactiveerde kosten onderhanden projecten; - C
  - Algemene kosten (opslag) geactiveerde kosten onderhanden projecten

  Onderhanden projecten kent in de regel een volgende onderverdeling:
  a. Materiaal;
  b. Arbeidskosten;
  c. Werk derden; onderaanneming;
  d. Overige directe kosten;
  e. Indirecte kosten;
  f. Opslag AK.

  De vraag is waarom niet op niveau 4 (rekeningen) is gekozen voor een dergelijke onderverdeling.

  Onder de kostprijs komen we bijvoorbeeld wel tegen:
  - Kosten van grond- en hulpstoffen, ingekocht in Nederland;
  - Kosten van personeel;
  - Kosten uitbesteed werk;
  - Andere externe kosten;
  (directe-, indirecte kosten en opslag AK is ook daar niet aanwezig).
  (open inhoudelijk).


Afgehandeld c.q. gearchiveerd

 • BProOnpGknWin (3501010.17) “Winstopslag geactiveerde kosten OHW” is alleen aanwezig op RGS mutatieniveau (5) en niet op het niveau van RGS rekening (4).

  We zouden graag de rekening “Winstopslag geactiveerde kosten onderhanden projecten” zien als aparte rekening op niveau 4. Dan blijft de winstopslag afzonderlijk zichtbaar, naast de projectkosten en gefactureerde termijnen.

  SBR/RGS 29-7-2021
  Hier is de tekst van de terse (verkorte) label opgenomen. De standard label is ‘Geactiveerde uitgaven voor nog niet verrichte prestaties van onderhanden projecten’

  RGS 3.4.
  De rekening BProOnpWin "Winstopslag onderhanden projecten" is toegevoegd.
  Afgehandeld
   
   
 • BProOnpGet (3501020) Gefactureerde termijnen; is voor de BTW onderverdeeld op niveau 5 van RGS. Terwijl de standaard omzetrekeningen op niveau 4 zijn onderverdeeld voor de BTW.
  Waarom hier dan niet op niveau 4?
  Gearchiveerd   
Categorie(n) RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug