Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

RGS en Negatieve Goodwill

Plaatsingsdatum 15-10-2021
Berichtdatum 15 oktober 2021

BLasNegBrw (0705010) Bruto waarde negatieve goodwill staat als C(credet). BLasNegCbd (0705015) Cumulatief bedrag die ten gunste van de winst- en verliesrekening is gebracht staat ook als C(credit). Moet dit laatste geen D(ebet) zijn?

Ons advies blijft om te zorgen voor adequate boekingsvoorbeelden van de RGS-codes. 
Dat voorkomt wellicht bovenstaande vragen.

21-12-2021
RGS 3.4 Beta. 
(nog) niet aangepast.

RGS 3.5 (jan 2023)
(nog) niet aangepast.
(open inhoudelijk)
  

Categorie(n) RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug