Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaande punten

Exploitatie- en machinekosten, machines en installaties en inventaris

Plaatsingsdatum 16-10-2021
Berichtdatum 16 oktober 2021

RGS kent "BMvaBei inventaris". Maar ook "WBedEem Exploitatie- en machinekosten", onderverdeeld in inventaris en machines. Bij dit laatste is deels de aanduiding "Machines en installaties" van toepassing. De vraag is of de onderverdeling in RGS juist is? 

Even wat specificaties:

Op de balans
BMvaMei Machines en installaties
- Verkrijgingsprijs
- Cumulatieve afschrijving
- Boekresultaat

BMvaBei Inventaris
- Verkrijgingsprijs
- Cumulatieve afschrijving
- Boekresultaat

Bovenstaande lijkt ons in orde. .

Op de resutatenrekening

Bij afschrijvingen wordt ook netjes aangeduid:
- Afschrijvingen Machines en installaties
- Afschrijvingen Inventaris.

Maar verder:

WBedEem - Exploitatie- en machinekosten
Onderverdeeld in inventaris en machines. Met elk:
- Reparatie en onderhoud;
- Operational lease;
- Huur;
- Kleine aanschaffingen;
- etc. etc.
Dus apart voor inventaris en machines.

Onder machines treffen we aan:
WBedEemRom - Reparatie en onderhoud machines; 
EN
WBedEemOme - Onderhoud machines en installaties 
Dit is de enige rekening waar "installaties" aangeduid wordt.
De vraag is waarom
1) deze 2 rekeningen apart zijn opgenomen;
2) "installaties" niet vaker aangeduid wordt en waarom niet net als bij de balans meer consequent gesproken wordt over "Machines en installaties".

Tot slot zijn er nog de volgende rekeningen specifiek voor "Kantoorinventaris":
- WBedKanKak - Kleine aanschaffingen kantoorinventaris
- WBedKanRok - Reparatie en onderhoud kantoorinventaris.

Als er zo nadrukkelijk onderscheid wordt gemaakt voor Inventaris tussen "Exploitatie- en machinekosten" en "Kantoorinventaris".
Waarom is dit dan niet gedaan voor aanschaf en afschrijvingskosten waar inventaris op één hoop is gegooid?
  

Categorie(n) RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug