Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaande punten

RGS en rente boeken

Plaatsingsdatum 26-10-2021
Berichtdatum 26 oktober 2021

RGS telt ruim 90 codes op niveau 3 en 4 waarin de tekst "rente" voorkomt. Onderverdeeld naar balans en winst & verliesrekening. En binnen de W&V onderverdeeld naar kosten van rente, rentelasten en rentebaten. Geadviseerd wordt per RGS-code te duiden waar betreffende rekening voor gebruikt wordt. 

Zo komende we onder de groep "Overige rentelasten" de volgende rekeningen tegen:

  • Rentelasten overige schulden;
  • Overige rentelasten.

En onder "Rentelasten en soortgelijke kosten" de volgende rekeningen:

  • Rentelasten overige leningen.

En onder de groep "Rentebaten en soortgelijke opbrengsten" de volgende rekeningen:

  • Rente baten collateral;
  • Rentebaten CFV; ook als tussenrekening onder vorderingen en schulden aanwezig, waarbij alleen de tussenrekening onder schulden is toegewezen aan Wonen. 
  • Rentebaten incasso.

Wanneer wordt welke code groep en rekening gebruikt en met welke boeking(en).

Een aantal rekeningen met "Rente" hebben we zeker kunnen duiden, maar ook een aantal dus niet.

Zie RGS codes t/m niveau 4 met aanduiding "rente".

Als we een selectie maken van RGS-codes t/m niveau 5 (mutaties) dan komen we zelfs ruim 160 RGS-codes tegen.
Is dat nu echt de bedoeling geweest van RGS.

Zie RGS codes t/m niveau 5 met aanduiding van "rente".

Graag uitleg door RGS beheergroep.
   

Categorie(n) RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug