Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaande punten

RGS nummer bevat fouten in de opbouw

Plaatsingsdatum 18-11-2021
Berichtdatum 18 november 2021

Het RGS referentienummer is bedoeld om het RGS-schema weer te geven op volgorde van een decimaal rekeningschema. Binnen de codering zijn daartoe de nodige fouten aanwezig. Dit oplossen door het RGS-nummer dan maar te verwijderen (voorstel RGS beheergroep) is niet de oplossing. Dat er fouten aanwezig zijn is al een paar jaar bekend. Het oplossen laat nog op zich wachten vanuit het SBR/RGS programma. 

(Voor de dicussie of RGS wel of niet geschikt is als decimaal rekeningschema verwijs ik naar de Wiki RGS Referentienummer  toegelicht.)  

De oplossing die voorgesteld wordt vanuit RGS MKB bestaat feitelijk uit een korte- en lange termijnoplossing. 

Korte termijn
De korte termijnoplossing zien we als foutherstel door de RGS beheergroep. Hierbij adviseren we:

 1. Nagaan of dezelfde RGS-nummers dubbel voorkomen en deze herstellen;

 2. Nagaan waar foutieve nummering leidt tot een verkeerde weergave op basis van een decimaal rekeningschema. En deze fouten vervolgens herstellen.
  Een voorbeeld daarvan is "Vorderingen uit hoofde van belastingen". Eerst zie je daar een specificatie van specifieke vorderingen, zoals OB, LH en VPB en verderop zie je de groep én de rekening "Vorderingen uit hoofd van belastingen".

  21-12-2021
  Volgorde nog niet juist in RGS 3.4

  Het is daarbij gelijk de vraag wat de bedoeling is van de rekening "Vorderingen uit hoofd van belastingen" op niveau 4. In verband met de andere rekeningen op niveau 4.
  Zie ook de volgorde op basis van RGS-code van dit laatste. Daar valt ook de wat vreemde volgorde op binnen het RGS-nummer.

  De logica binnen de volgorde van de nieuw opgenomen sorteercode volgens BW2 is ons ook niet duidelijk. 

Wij hopen dat het SBR/RGS programma haar verantwoordelijkheid neemt en de korte termijn oplossing komende weken ter hand neemt. Zodat oplevering plaats kan vinden met de eerstvolgende RGS versie 3.4. Een versie waar een goede oplevering en werking van RGS MKB afhankelijk is.

Lange termijn

*  Nog uitgebreid te bespreken * 

Een grootboekrekening van 7 posities vinden we sowieso voor het MKB te uitgebreid.
Op RGS-niveau 5 (ooit alleen bedoeld voor mutaties) bevat naast deze 7-cijferige rekening in sommige gevallen ook nog eens 2 cijfers achter een punt. Onduidelijk en al eerder gevraagd aan de RGS beheergroep is waarom op RGS-niveau 5 de ene keer wel met een punt wordt gewerkt, gevolgd door 2 cijfers (bijvoorbeeld Privé opnamen) en de andere keer niet.(bijvoorbeeld de Werkkostenregeling). 

Even als voorbeeld de rekening "Overige privé-opnamen".
Zowel de RGS-code "BEivKapProOvp" als het RGS-nummer "0509040.11" vinden we verre van handig. En de sorteercode (BW2) "J.M.C100" zegt ons al helemaal niets. 

Specifiek gericht op het MKB wordt daarom voorgesteld te komen tot een rekeningnummer, gebaseerd op een decimaal rekeningschema van 5 posities. In het MKB is een schema van 4 posities veelal voldoende (je kunt mij 's-nachts wakker maken en vragen wat 1300 en 1600 voor rekeningen zijn). Met het oog op mogelijke uitbreiding in de toekomst (al dan niet vanwege wettelijke regelgeving) wordt voorgesteld uit te gaan van 5 cijfers. 

Voor een aantal RGS-codes kan wellicht eenvoudig een vertaalslag gemaakt worden vanuit het huidige RGS referentienummer en voor andere RGS-codes moet een dergelijk nummer opnieuw samengesteld worden. 

Het resultaat is dan een 5-cijferig decimaal rekeningschema op basis van RGS. De Huidige RGS-codes (als sleutel binnen en naar andere toepassingen) kan dan gewoon intact blijven en voor de gebruikers en hun rapportages kan dan het 5-cijferig nummer gebruikt worden. Dat laatste uiteraard met de garantie dat bij een volgende versie van RGS een bestaand nummer niet zomaar een andere betekenis krijgt.

Maar nogmaals: eerst de korte termijn oplossing, waarbij fouten z.s.m. hersteld worden door de RGS beheergroep, voordat RGS 3.4 verschijnt. En daarna een lange termijnoplossing doornemen. Als het effe kan in combinatie met ook branchegerichte rekeningen.
  

Categorie(n) RGS (technisch) beheer
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug