Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

Erfpacht nog te betalen en vooruitbetaald

Plaatsingsdatum 02-12-2021
Berichtdatum 2 december 2021

Erfpacht is opgenomen onder zowel overlopende activa als overlopende passiva. Alleen in beide gevallen is sprake van de naam "Vooruitbetaalde erfpacht". In plaats van Vooruitbetaalde erfpacht en Nog te betalen erfpacht". Dat zou betekenen dat Erfpacht standaard alleen beschikbaar is als overlopende activa. Met een omslagcode naar Wonen?

Dit moet opnieuw gecontroleerd worden bij de oplevering van RGS 3.4.
Wellicht is dat daar hersteld.

21-12-2021
In RGS 3.4 nog steeds het zelfde als boven.

17-2-2022
Analyse van RGS 3.4 leert dat op de W&V-rekening WBedHui Huisvestingskosten is opgenomen als algemene groep (niet branchegebonden). Een aantal onderliggende RGS-rekeningen op niveau 4 zijn dan weer expliciet toegewezen aan Wonen, zoals de hiervoor genoemde "Erfpacht". De vraag is of dit juist is?

RGS 3.5 (Jan 2023)
De RGS-code BSchOpaErf "Vooruitbetaalde erfpacht" heeft bij RGS 3.5 de naam "Vooruitontvangen erfpacht" toegewezen gekregen. Deze laatste code is nog steeds toegewezen aan Wonen. 
De rekening "Nog te betalen erfpacht" ontbreekt nog steeds als algemene RGS rekening.
(open inhoudelijk, open wonen).

Dit punt is ook opgenomen in een breder punt over overlopende activa en passiva
Daarom wordt dit punt als Gearchiveerd beschouwd.
  

Categorie(n) RGS Opgelost en/of gearchiveerd
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug