Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaande punten

Erfpacht nog te betalen en vooruitbetaald

Plaatsingsdatum 02-12-2021
Berichtdatum 2 december 2021

Erfpacht is opgenomen onder zowel overlopende activa als overlopende passiva. Alleen in beide gevallen is sprake van de naam "Vooruitbetaalde erfpacht". In plaats van Vooruitbetaalde erfpacht en Nog te betalen erfpacht". Deze laatste rekening is volgens ons alleen toegewezen aan "Wonen" filter. Dat zou betekenen dat Erfpacht standaard alleen beschikbaar is als overlopende activa.

Dit moet opnieuw gecontroleerd worden bij de oplevering van RGS 3.4.
Wellicht is dat daar hersteld.

21-12-2021
In RGS 3.4 nog steeds het zelfde als boven.

17-2-2022
Analyse van RGS 3.4 leert dat op de W&V-rekening WBedHui Huisvestingskosten is opgenomen als algemene groep (niet branchegebonden). Een aantal onderliggende RGS-rekeningen op niveau 4 zijn dan weer expliciet toegewezen aan Wonen, zoals de hiervoor genoemde "Erfpacht". De vraag is of dit juist is?

 

Categorie(n) RGS (technisch) beheer
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug