Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaande punten

Overgang RGS 3.3 naar 3.4 en de releasenotes

Plaatsingsdatum 22-02-2022
Berichtdatum 22 februari 2022

Eind januari 2022 is de definitieve versie van RGS 3.4 beschikbaar gesteld door de RGS beheergroep. In januari is RGS 3.4 verwerkt op deze website Boekhoudplaza.nl en daarmee dus ook voor RGS MKB. Dat levert openstaande punten op wat betreft de conversie zelf en de meeste al gemelde openstaande punten blijken nog open te staan.

Een en ander is verwerkt in bijgaand (PDF) verslag.

Aanvullend (op basis van analyse mutaties RGS 3.4):

25-2-2022
WAfsAivGon (4101075) "Afschrijvingen goodwill - fiscaal niet aftrekbaar - afschrijvingen op immateriële vaste activa".
Graag toelichting en onderliggende boeking.

 

 

Categorie(n) RGS (technisch) beheer, RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug