Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

Overgang RGS 3.3 naar 3.4 en de releasenotes

Plaatsingsdatum 22-02-2022
Berichtdatum 22 februari 2022

Eind januari 2022 is de definitieve versie van RGS 3.4 beschikbaar gesteld door de RGS beheergroep. In januari is RGS 3.4 verwerkt op deze website Boekhoudplaza.nl en daarmee dus ook voor RGS MKB. Dat levert openstaande punten op wat betreft de conversie zelf en de meeste al gemelde openstaande punten blijken nog open te staan.

Een en ander is verwerkt in bijgaand (PDF) verslag.
Deels achterhaald door de tijd en veel verwijzingen naar al bestaande punten.

Expliciet wordt nog genoemd: 

Status per RGS-code
Vanwege met name continu nieuwe regelgeving is door RGS MKB gevraagd om een extra code/filter ‘inactief’. Met als bekend voorbeeld het afschaffen assurantie eigen risico. Een code is dan voor oude boekjaren nog wel actief is, maar enig moment inactief.

Hiervoor is door de RGS beheergroep gekozen voor een nieuwe code “Inactief” per een bepaalde RGS-versie. Het verschil tussen “vervallen” en “inactief” is niet uitgelegd in de releasenotes en lijkt nu zelfs door elkaar te lopen. Ook ontbreekt per code een toelichting waarom deze als inactief is aangemerkt.

In RGS MKB is daarom zelf gekozen voor de volgende statuscode:
A=RGS code actief
P=RGS code inactief (passief)
V=RGS code vervallen (maar dus nog wel aanwezig).
In de toelichting per RGS-code is dan, waar beschikbaar, een nadere verklaring opgenomen. Zodat duidelijk is waarom een RGS code inactief of vervallen is. 

2-2-2023
Bovenstaande oplossing voor de statuscode met toelichting werkt prima voor RGS MKB. 
Punt wordt als gearchiveerd beschouwd.
Gearchiveerd.
 

Categorie(n) RGS Opgelost en/of gearchiveerd
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug