Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaande punten

Actuele kostprijs: wat zijn de boekingen volgens RGS?

Plaatsingsdatum 05-03-2022
Berichtdatum 5 maart 2022

Graag uitleg balansrekeningen waarop 'actuele kostprijs" betrekking heeft, zoals:
- Actuele kostprijs kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen;
- Actuele kostprijs kosten van ontwikkeling;
- Actuele kostprijs vooruitbetalingen op materiële vaste activa.
Enz.

 

 

Categorie(n) RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug