Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaande punten

RGS en Emballage

Plaatsingsdatum 22-03-2022
Berichtdatum 22 maart 2022

RGS bevat voor Emballage de gelijknamige voorraadgroep met daarbinnen een drietal rekeningen (voorraad, voorziening en herwaardering). Voor het verwerken van retouremballage in de boekhouding missen we de volgende RGS-codes c.q. rekeningen

  • Statiegeld; als schuld aan afnemers.
  • Uitgegeven emballage onder klanten; naast de eigen nog uit te geven voorraad emballage.
  • Kosten afgekeurde emballage.
  • Resultaat van niet retour gekomen emballage.

In plaats van de rekeningnaam "Emballage, bruto" geven wij de voorkeur aan "Voorraad emballage".

Reactie SBR/RGS programma, 19-4-2022
Dit lijkt mij geen probleem, en zal worden voorgelegd aan de Beheergroep voor mogelijke verwerking in
RGS 3.5

Verder zouden we graag een voorbeeld zien van het gebruik van de RGS-codes:

- BVrdEmbVic (3003020) Emballage, voorziening incourante emballage
- BVrdEmbHvv (3003030) Emballage, herwaardering voorraden emballage

Reactie SBR/RGS programma, 19-4-2022
Ik kan niet direct een voorbeeldboeking hierbij bedenken. Ik denk ook dat in deze men oorspronkelijk
de structuur in de andere posten (consequent) heeft gevolgd (Gereed product - Handelsgoederen - etc.)
T.b.v. RGS 3.5 nagaan in hoeverre deze RGS codes "overbodig" zijn.

Voor het verwerken van retouremballage in de boekhouding missen we de volgende RGS-codes c.q. rekeningen
Bal: Statiegeld; als schuld aan afnemers.
Bal: Uitgegeven emballage onder klanten; naast de eigen nog uit te geven voorraad emballage.
W&V: Kosten afgekeurde emballage.
W&V: Resultaat van niet retour gekomen emballage.

Reactie SBR/RGS programma, 19-4-2022
Allereerst een algemeen uitgangspunt. RGS is oorspronkelijk opgebouwd als een referentieschema. Niet direct met de bedoeling om als alternatief grootboekschema (met alle detailleringen) te moeten gaan werken.

Tevens was het bedoeld als "Haarlemmerolie" voor koppeling met SBR (concepten) op basis van de bestaande entrypoints opgesteld en onder verantwoordelijkheid van de uitvragende partijen (b.v. KvK).

Echter het is ook steeds meer in gebruik als "transportformaat" tussen softwareapplicaties.
Met name uit die hoedanigheid kan ik mij voorstellen dat nadere uitbreiding van RGS codes gewenst is.

Ik denk dat dit een discussie op zichzelf is en dat de RGS Beheergroep hierin een standpunt zal moeten nemen.
Er zijn uiteraard nog vele nadere voorbeelden denkbaar waar bovenstaande ook van toepassing is.

Hetgeen jij het gedaan en beoogd met "RGS voor MKB" is gegronde basisinformatie voor deze discussie om een juist standpunt (en daarbij behorende actie) in te nemen.

Zie Wiki RGS en Emballage voor uitleg en voorbeelboekingen.  
  

Categorie(n) RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug