Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen terreinen

Plaatsingsdatum 27-03-2022
Berichtdatum 27 maart 2022

Fiscaal is het volgens ons niet toegestaan om af te schrijven over terreinen. In welke gevallen wordt dan wel op de rekening
"Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen terreinen" (BMvaTerCae) geboekt? Afhankelijk van het antwoord zullen we deze rekening wel of niet aanwezig laten in RGS MKB voor zzp, ez/vof en/of BV micro/klein..

2-2-2023
Dit punt wordt vooralsnog als afgehandeld beschouwd.
Mocht in de praktijk "Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen terreinen" gebruikt worden in relatie tot RGS MKB dan zullen we betreffende rekeningen uiteraard activeren (zijn namelijk op de achtergrond wel direct beschikbaar).
Afgehandeld 
  

Categorie(n) RGS Opgelost en/of gearchiveerd
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug