Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaande punten

Auto- en transportkosten zijn in RGS gesplitst met gelijke onderverdeling

Plaatsingsdatum 16-05-2022
Berichtdatum 16 mei 2022

Waarom zijn Auto- en transportkosten in RGS gesplitst met gelijke onderverdeling? 
De belastingdienst spreekt bijvoorbeeld ook over Auto- en transportkosten. Is dat niet logischer.

Zie:

Voor welke rapportages is dit nodig?

Reactie SBR RGS gremium (27-7-2022)

De onderverdeling zoals deze is opgenomen is:

Auto- en transportkosten

Dit is overigens alleen in entrypoint "Groot" en een aantal "Sectorale" entrypoints.

Deze onderverdeling is niet terug te vinden in rapportages in Micro - Klein - Middelgroot. Hierin is alles gesommeerd naar "Overige bedrijfskosten".

In de entrypoints van de Belastingdienst (IB en Vpb) wordt ook het begrip "Auto- en transportkosten fiscaal". 

Al in de eerst uitgebrachte versie van RGS heeft men deze opgedeeld in een rubriek;

  • WBedAut - Autokosten
  • WBedTra - Transportkosten

De reden hiervoor is mij niet geheel duidelijk. Ik kan mij voorstellen dat Autokosten wordt gebruikt bij Handelsondernemingen en dat Transportkosten gebruikt zal worden bij een Productieonderneming waar deze kosten een ander karakter hebben.

Hoe dan ook ik zal het voorleggen aan de Beheergroep.

Volledigheidshalve de opmerking wil ik nog aandacht vestigen op het feit dat we hebben afgesproken dat we RGS codes niet verwijderen, indien noodzakelijk  op "Passief" gezet worden. En dat we niet kunnen inschatten in hoeverre men in de praktijk de onderhavige codes wel is gaan gebruiken.

Reactie Boekhoudplaza (27-7-2022)

Onderstaande vraag laat ik dan open staan met als eigenaar de RGS beheergroep.

Handels- en productie ondernemingen hebben voor zover ik weet geen afwijkende behandeling voor auto- en transportkosten.

Bij dat laatste zou je kunnen denken aan de logistieke sector en bijvoorbeeld een vervoerder. Maar dat lijkt me dan meer iets voor branchegericht RGS. 

Mijn advies is om “autokosten” te hernoemen in “auto- en transportkosten”.
Transportkosten afzonderlijk blijft dan ook bestaan, maar met de indicatie “Passief”.

Dat laatste sluit ook aan bij mijn eerdere voorstel om “Passief” en “Vervallen” gescheiden te houden.

Aanvullend Boekhoudplaza (16-10-2022)
Een mogelijk alternatief is de groep "Autokosten" laten bestaan, zijnde een specificatie van personeelskosten.
Die autokosten kunnen dan ook meetellen met personeelskosten. Denk aan een lease auto die aan een personeelslid beschikbaar is gesteld en de daarbij behorende brandstofkosten. 
Voor de duidelijkheid de groep wellicht hernoemen naar "Auto- en transkosten personeel".

En dan de groep "Transportkosten" laten bestaan, zijnde met name autokosten voor bedrijfsauto's die niet toegewezen zijn aan bepaalde personeelsleden en niet vallen onder personeelskosten. Dit moet wel goed besproken en afgestemd worden met de praktijk en zo met enkele voorbeelden uitgewerkt. En na akkoord goed gecommuniceerd worden aan de markt.
    

Categorie(n) RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug