Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

Auto- en transportkosten zijn in RGS gesplitst met gelijke onderverdeling

Plaatsingsdatum 16-05-2022
Berichtdatum 16 mei 2022

Waarom zijn Auto- en transportkosten in RGS gesplitst met gelijke onderverdeling? 
De belastingdienst spreekt bijvoorbeeld ook over Auto- en transportkosten. Is dat niet logischer.

Zie:

Voor welke rapportages is dit nodig?

Reactie SBR RGS gremium (27-7-2022)

De onderverdeling zoals deze is opgenomen is:

Auto- en transportkosten

Dit is overigens alleen in entrypoint "Groot" en een aantal "Sectorale" entrypoints.

Deze onderverdeling is niet terug te vinden in rapportages in Micro - Klein - Middelgroot. Hierin is alles gesommeerd naar "Overige bedrijfskosten".

In de entrypoints van de Belastingdienst (IB en Vpb) wordt ook het begrip "Auto- en transportkosten fiscaal". 

Al in de eerst uitgebrachte versie van RGS heeft men deze opgedeeld in een rubriek;

  • WBedAut - Autokosten
  • WBedTra - Transportkosten

De reden hiervoor is mij niet geheel duidelijk. Ik kan mij voorstellen dat Autokosten wordt gebruikt bij Handelsondernemingen en dat Transportkosten gebruikt zal worden bij een Productieonderneming waar deze kosten een ander karakter hebben.

Hoe dan ook ik zal het voorleggen aan de Beheergroep.

Volledigheidshalve de opmerking wil ik nog aandacht vestigen op het feit dat we hebben afgesproken dat we RGS codes niet verwijderen, indien noodzakelijk  op "Passief" gezet worden. En dat we niet kunnen inschatten in hoeverre men in de praktijk de onderhavige codes wel is gaan gebruiken.

Reactie Boekhoudplaza (27-7-2022)

Onderstaande vraag laat ik dan open staan met als eigenaar de RGS beheergroep.

Handels- en productie ondernemingen hebben voor zover ik weet geen afwijkende behandeling voor auto- en transportkosten.

Bij dat laatste zou je kunnen denken aan de logistieke sector en bijvoorbeeld een vervoerder. Maar dat lijkt me dan meer iets voor branchegericht RGS. 

Mijn advies is om “autokosten” te hernoemen in “auto- en transportkosten”. 
Dat sluit zowel aan bij de jaarrekening als de rapportage aan de Belastingdienst.
Transportkosten afzonderlijk blijft dan ook bestaan, maar met de indicatie “Passief”.
.
Dat laatste sluit ook aan bij mijn eerdere voorstel om “Passief” en “Vervallen” gescheiden te houden.

Zie ook openstaand punt: Reiskostenvergoeding belast en onbelast: hoe zit dat in RGS.
(open rgs beheergroep, open inhoudelijk).

 

Categorie(n) RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug