Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaande punten

Vooruitbetaalde rente en nog te betalen rente verwijzen qua omslagcodes niet naar elkaar maar naar andere rekeningen

Plaatsingsdatum 23-06-2022
Berichtdatum 23 juni 2022

BVorOvaVak Vooruitbetaalde autokosten overlopende activa
Verwijst naar BSchOpaNak

BSchOpaNak Nog te betalen autokosten overlopende passiva
Verwijst naar BVorOvaVak

Dus vooruitbetaald en nog te betalen hebben omslagcodes naar elkaar.
Dat is ook zo voor personeelskosten, huisvesting, etc.
Allemaal consistent.

Echter:
BVorOvaVbr Vooruitbetaalde rente overlopende activa
Verwijst naar BSchOpaVor

BSchOpaVor Overige vooruitontvangen rente overlopende passiva
Verwijst naar BVorOvaVbr

BSchOpaTbr Overige te betalen rente overlopende passiva
Verwijst naar BVorOvaTor

BVorOvaTor Te ontvangen rente overlopende activa
Verwijst naar BSchOpaTbr

Vraag:
Waarom verwijst BVorOvaVbr "Vooruitbetaalde rente" niet naar de overeenkomstige rekening BSchOpaTbr "Nog te betalen rente"
en vice versa? Overeenkomstig andere overlopende activa en passiva?

Nu zijn daar opeens de rekeningen "Overige vooruitontvangen rente" en "Te ontvangen rente".
Die er qua omslagcode tussen zitten.

Volgens mij is de hantering van genoemde omslagcodes niet in lijn met de omslagcodes bij de andere rekeningen m.b.t "Vooruitbetaald" en "Nog te betalen".

Zie ook het nog openstaande punt van 26-10-2021 "RGS en rente boeken".
  

Categorie(n) RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL http://www.boekhoudplaza.nl

Terug