Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaande punten

Incourante voorraad voorzieningen naar welke Winst en verliesrekeningen

Plaatsingsdatum 24-06-2022
Berichtdatum 24 juni 2022

Bij andere voorzieningen (denk met name aan groot onderhoud) kent RGS ook rekeningen voor "Dotatie voorziening" en "Vrijval voorziening" in de W&V-rekening. In het geval van voorraden zijn deze rekeningen niet aanwezig. Hoe is dit bedoeld in RGS wat betreft de W&V-rekening?

Toelichting:
De W&V kent wel rekening de "Prijsverschillen" en "Voorraadverschillen" voor grond- en hulpstoffen, handelsgoederen en productiegoederen. Voor emballage de rekening "Verpakkingsmaterialen".

Er worden in de literatuur (als we even zoeken) meerdere boekingsmogelijkheden en rekeningen genoemd als het gaat om het boeken van een voorziening voor incourante voorraden t.l.v. de W&V. Zo vonden wij:

  • Dotatie incourant voorraad;
  • Afschrijvingskosten incourante voorraden.

Waarom kent RGS geen rekeningen "Dotatie voorziening incourant", of soortgelijk, voor de onderscheiden voorraden voor grondstof- en hulpstoffen, handelsgoederen, gereed product en emballage? 
Er is zelfs de RGS rekening BVrdVrvVic (3004020) Voorraad vooruitbetaald op voorraden, voorziening incourante vooruitbetaald op voorraden vooruitbetalingen op voorraden.
 
   

Categorie(n) RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug