Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

RGS MKB niveau 4 hersteld en aangevuld

Plaatsingsdatum 29-12-2022
Berichtdatum 29 december 2022

Op RGS niveau 4 (rekeningen) ontbreken een aantal grootboekrekeningen. Onderzoeksbureau GBNED heeft met medewerking van NOAB een inventarisatie gemaakt van RGS codes waarvan het bijzonder zinvol wordt geacht deze op te nemen op RGS niveau 4. Dit vanuit de filosofie dat RGS niveau 5 is bedoeld voor mutaties en RGS MKB alleen gebruik maakt van RGS niveau 4. Ook meerdere boekhoudpakketten ondersteunen RGS alleen t/m niveau 4. Zo blijft RGS ook beheersbaar.

Via een consultatieronde wordt dit getoetst in de praktijk en daarna verwerkt in RGS MKB. Vanzelfsprekend zijn betreffende codes ook beschikbaar voor het SBR RGS programma, zodat e.e.a in de pas blijft lopen.

Enkele voorbeelden:

 • BTW;
  De rekeningen "Te betalen EU omzetbelasting" en "Terug te vorderen EU omzetbelasting" ontbreken op niveau 4.
  Op 6-6-2021 is al een oplossing voor EU VAT gevraagd aan de RGS beheergroep. 
  Vanuit RGS MKB is nu zelf een oplossing uitgewerkt.
  Inmiddels opgenomen in RGS 3.5.

  Gevraagde rekeningen in relatie tot BTW verlegd (binnenland en vanuit buitenland) zijn niet opgenomen in RGS 3.5.
  Zou te laat zijn ingediend voor de RGS beheergroep. 
  Het 'compleet' maken van rekeningen m.b.t. de BTW op niveau 4 speelt echter al jaren, zie ook openstaand punt "BTW rekeningen versus de BTW aangifte" (2-9-2022).
  Meegenomen in voorgestelde wijzigingen 
    
 • De rekeningen "Energiekosten Gas", "Energiekosten Water" en "Energiekosten Elektra" ontbreken op niveau 4.
  (Op RGS niveau 5 zijn betreffende rekeningen dubbel opgenomen, echter exclusief voor "Wonen" als voor "Agrarisch".
  Standaard ontbreken betreffende RGS-codes).
  Vanuit RGS MKB is nu zelf een oplossing uitgewerkt op RGS niveau 4.
  Op basis van praktijkervaring vanuit NOAB wordt ook de rekening "Teruglevering Elektra" opgenomen.
  Inmiddels opgenomen in RGS 3.5.
  Opgelost 
    
 • De werkkostenregeling is uigebreid opgenomen op RGS niveau 5 (130 codes). 
  Vanuit het SBR/RGS programma is op 29-7-2021 het volgende gemeld "Dit vraagt wellicht een revisie maar ook juiste inventarisatie. Dit zal aan de Beheergroep worden voorgelegd en dan evt. behandeld worden in de bèta versie van RGS 3.4.".
  RGS 3.4 is eind 2021 verschenen, echter zonder oplossing.
   
  Op 23-1-2023 volgt vanuit SBR/RGS (op basis van een reminder vanuit RGS MKB) het volgende antwoord:
  "Geen terugkoppeling van Belastingdienst ontvangen"

  Vanuit RGS MKB is inmiddels zelf een oplossing uitgewerkt op basis van RGS niveau 4.
  In plaats van 130 RGS zijn nu zo'n 10 tot 15 RGS codes voorgesteld op niveau 4, zoals:
  - Kilometervergoeding belast; een RGS-code vrijgesteld is al aanwezig.
  - Maaltijden en consumpties personeel belast;
  - Maaltijden en consumpties personeel vrijgesteld;
  - Werkkleding belast;
  - Werkkleding vrijgesteld.
  - Opleidingskosten.
  Opgemerkt wordt nog dat bovenstaande ook nadrukkelijk buiten de WKR van belang is om op te nemen in de boekhouding. 
  Het is niet de bedoeling om de WKR volledig te integreren in het grootboek. 

  Deels opgenomen in RGS 3.5.
  Zie voor specificatie het hierna genoemde Excel bestand.
  Openstaand

In totaal gaat het om zo'n 50 RGS codes toe te voegen op RGS niveau 4.
Zie uitgewerkt Excel bestand (met inzicht welke rekeningen wel/niet zijn opgenomen in RGS 3.5.

Daar staat tegenover dat RGS niveau 5 niet gebruikt wordt vanuit RGS MKB (ruim 2.900 codes).
Ook op niveau 4 zijn er de nodige RGS codes die niet gebruikt worden binnen RGS MKB, zoals:
- 21 rekeningen voor "Actuele kostprijs";
- 56 rekeningen "Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling".

Suggesties kunnen gemeld worden aan gerard@gbned.nl (Gerard Bottemanne, mob 06 10069402).

12-1-2023
RGS projectleider heeft de oplevering gemeld van RGS 3.5.
Positief is dat een behoorlijk deel van bovenstaande wijzigingen zijn doorgevoerd.
Jammer is dat dit niet vooraf is teruggekoppeld met de reden waarom op sommige punten is afgeweken van het voorstel en sommige punten niet zijn doorgevoerd, zoals:
- Rekeningen voor registratie emballage.
- Een aparte RGS-code voor werkkleding belast en vrijgesteld;
- Maaltijden en consumpties personeel apart voor belast en vrijgesteld.
Zeker niet alleen voor de WKR van belang om belast/onbelast apart op te nemen in de boekhouding.

2-2-2023
Reactie RGS beheergroep (1-2-2023) op het niet opnemen van bepaalde RGS codes is opgenomen in het uitgewerkte Excel bestand dat hiervoor is genoemd. 
         

Categorie(n) RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / NOAB
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / NOAB

Terug

Gerelateerde berichten

Onderhanden projecten - meerdere punten [24-02-2023]