Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

Conversie 3.4 naar 3.5 binnen boekhoudplaza.nl

Plaatsingsdatum 17-01-2023
Berichtdatum 17 januari 2023

Dit zijn aandachtspunten, naar voren gekomen bij de conversie van RGS 3.4 naar RGS 3.5 in boekhoudplaza.nl.

 1. RGS wonen; op boekhoudplaza c.q. RGS MKB wijken 2 codes af voor wonen t.o.v. RGS 3.5;

  BVorDebTus 
  Tussenrekening ontvangsten debiteuren (ontvangsten onderweg)
  5 (Wonen) bij RGS, maar wordt gebruikt door RGS MKB. En wellicht door andere gebruikers vanwege RGS. 

  BSchTusTov
  Tussenrekeningen overig / vraagposten.
  Op verzoek RGS MKB is "vraagposten" toegevoegd aan de naam.
  Was 5 (Wonen) bij RGS, maar wordt gebruikt door RGS MKB.
  Moet 1 (Standaard) zijn, omdat gebruikt binnen RGS MKB (Vraagposten) en wellicht door andere gebruikers..
  (BVorTusTov staat al op 1 binnen RGS ën RGS MKB).

 2. Typo's; 
  WBedHuiGwe, lange naam bevat algmeen ipv algemeen.
  Wijziging in voorraden grond- en hulpstoffen / halffabrikaten)
  Niet spannend natuurlijk.
    
 3. Halffabrikaten;
  Gevraagd is de rekening "Voorraadvefrschil halffabrikaten" die inmiddels is opgenomen (zie RGS niet Ready).
  Echter...
  In RGS 3.5 zijn nu ook rekeningen toegevoegd voor 
  - Kosten van halffabrikaten, ingekocht in Nederland van halffabrikaten;
  - Kosten van halffabrikaten, ingekocht in het buitenland van halffabrikaten.
  Graag uitleg over die rekeningen, want hallfabrikaten zijn het resultaat van een maakproces volgens ons en worden als zodanig niet ingekocht. 
    
 4. RGS niet ready;
  Komende periode worden de punten van RGS ready nagelopen in hoeverre deze afgehandeld zijn (zie RGS niet Ready Afgehandeld).
  Alvast geconstateerd nog openstaand:

  BVrdOweGet Gefactureerde termijnen onderhanden werk (zie RGS niet Ready).
  Deze rekening is nog steeds onterecht aanwezig.

  BSchOpaErf Vooruitontvangen erfpacht (zie RGS niet Ready).
  Exclusief toegewezen aan Wonen.
  Omslagcode naar BVorOvaErf, die niet aan wonen is toegewezen.
   
  WOvbSgb Bijdragen van donateurs (zie RGS niet ready).
  Omschrijving lang/kort wijkt af.

 5. Aangedragen wijzigingen RGS niveau 4 door GBNED en NOAB. Zie RGS niet Ready.
  Een behoorlijk deel van de aangedragen wijzigingen is doorgevoerd in RGS 3.5. 
  Niet doorgevoerd is bijvoorbeeld:
  - Een aparte RGS-code voor werkkleding belast en vrijgesteld;
  - Maaltijden en consumpties personeel apart voor belast en vrijgesteld.
  Wordt eerst afgestemd binnen RGS MKB.
     
Categorie(n) RGS (technisch) beheer
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug