Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

Ingehouden dividendbelasting

Plaatsingsdatum 25-03-2021
Berichtdatum 25-3-2021

Ingehouden dividendbelasting BVorVbkInd (1102050) (25-3-2021)
De RGS-code "Ingehouden dividendbelasting" staat in het RGS-schema ingesteld als debet boeking (D) onder de rubriek "Vorderingen uit hoofde van belastingen". Naar ons idee moet deze rekening ondergebracht worden onder de rubriek "Schulden op korte termijn" als credit boeking (C). Die laatste rekening is in het RGS-schema volgens ons alleen aanwezig als RGS-code op niveau 5 (mutatie). Met een omslagcode naar de RGS-code "Terug te vorderen Dividendbelasting" op RGS-niveau 4. 

Reactie SBR/RGS 29-7-2021
RGS 29-7-2021:
Dividendbelasting. Lijkt inderdaad dubbel op. Na te gaan in de Beheergroep of er een wezenlijk verschil is tussen “ingehouden dividendbelasting” en “Te vorderen dividendbelasting”. Eventuele consequenties te verwerken in RGS 3.4 beta.

RGS MKB
Ingehouden dividendbelasting moet afgedragen worden aan de fiscus. Dus onder schulden komen als "Te betalen dividendbelasting".

RGS 3.5 (jan 2023)
De RGS code "ingehouden dividendbelasting" onder vorderingen is op inactief gezet. Dat is prima.
Maar er is geen RGS-code "Te betalen dividendbelasting" (of "ingehouden dividendbelasting") op niveau 4 opgenomen onder de rubriek "Schulden op korte termijn".

De vraag is even waarom dat laatste niet is uitgevoerd vanuit de RGS beheergroep? 
Is er mogelijk een andere oplossing voorhanden.

Verder is het bijzonder dat RGS code BSchBepOvbTdb "Te betalen dividendbelasting" (dus niveau 5) een omslagcode kent naar BVorVbkTtv "Terug te vorderen dividendbelasting". (dus op niveau 4). 

Kijk meteen even naar de rest van de onderverdeling van BSchBepOvb "Overige belastingen" op niveau 5.
Dat zit in elk niet goed, zoals gemeld in maart 2021. 

Zie ook: 

Categorie(n) RGS (technisch) beheer
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug