Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

Voorziening 8 maal onder overige personeelskosten

Plaatsingsdatum 08-03-2023
Berichtdatum 8 maart 2023

Onder de groep "Overige personeelskosten" zijn 8 aparte rekeningen opgenomen voor het vormen van een voorziening én daarbij 8 maal een apart rekening voor vrijval van betreffende voorziening, te weten voor:

  • reorganisaties overige personeelskosten;
  • loopbaan begeleiding voorziening;
  • personeelsbeloningen;
  • arbeidsongeschiktheidsvoorziening (opgenomen in RGS MKB);
  • verzekering van ziekte of arbeidsongeschiktheid;
  • verplichtingen uit hoofde van ziekte of arbeidsongeschiktheid;
  • jubileumvoorziening;
  • op aandelen gebaseerde betalingen. 

Voor welke van deze voorzieningen zijn aparte rekeningen gewenst voor zowel de voorziening als de vrijval daarvan?

En is een meer algemene rekening "Voorziening personeelskosten" gewenst en zo ja waarvoor.
 
 

Categorie(n) RGS vragen uit en aan de MKB praktijk
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug