Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

Herwaardering vastgoedbelegging. W&V voor ongerealiseerd resultaat

Plaatsingsdatum 28-03-2023
Berichtdatum 28 maart 2023

Bij de herwaardering van een vastgoedbelegging is sprake van een uitgebreide boekingen die we hebben uitgewerkt met inbreng van een deskundige financial controller. Dit begint met een cumulatieve herwaardering op de balans die meteen op de W&V wordt geboekt als "ongerealiseerd resultaat". In dit geval dit geval dus ongerealiseerd resultaat herwaardering vastgoedbelegging. Maar welke W&V-rekening hoor hier dan bij?

Zie de Wiki RGS en Vastgoed voor eigen gebruik en vastgoedbeleggingen met o.a. herwaardering vastgoedbeleggingen.

Daar worden dus 6 RGS rekeningen gebruikt.
Echter één van deze rekeningen WWvvNwpNwp "Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van vastgoedportefeuille" blijkt toegewezen aan alleen Woningcorporaties! 

Welke algemeen toegewezen W&V-rekening is bedoeld voor het boeken van betreffend "ongerealiseerd resultaat"?
Of moet de aan WONEN toegewezen rekening algemeen worden?

De vraag is al vele malen en jaren gesteld aan SBR RGS:
Zijn er rekeningen toegewezen aan WONEN die eigenlijk algemeen zijn?
En andersom?
"Open wonen"
  

Categorie(n) RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug