Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

Aangeleverde RGS rekeningen CBS Productie jaarstatistiek versus RGS MKB

Plaatsingsdatum 04-04-2023
Berichtdatum Maart 2023

Het CBS ontvangt voor de Productie jaarstatistiek grootboeksaldi op basis van RGS. Er is nu door het CBS een overzicht gemaakt van RGS codes die minimaal 10 maal zijn aangeleverd en nog niet voorkwamen in RGS MKB. Het gaat hierbij uitsluitend om Winst- en verliesrekeningen. Het gaat totaal om 20 RGS codes. Een waardevol overzicht om RGS MKB verder te verbeteren.

Het feit dat het overzicht slechts 20 RGS codes bevat is positief te noemen. Daarmee lijkt RGS MKB goed aan te sluiten wat betreft de RGS codes die in gebruik zijn in de praktijk. 

Enkele voorbeelden van aan het CBS aangeleverde RGS codes die nog niet voorkwamen en inmiddels toegevoegd aan RGS MKB, zijn:

 • Kleine aanschaffingen inventaris; 89 keer aangeleverd aan het CBS.
 • Overige advieskosten; 78 keer aangeleverd aan het CBS.
 • Verpakkingsmaterialen; 61 keer aangeleverd aan het CBS.
 • Huurontvangsten; 12 keer aangeleverd aan het CBS.

Maar er zijn ook voorbeelden van aangeleverde codes die (nog) niet zijn toegevoegd aan RGS. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

 1. Opbrengsten uit overige bronnen; 37 keer aangeleverd aan het CBS.
  Onder "Overige netto-omzet" is al aanwezig aanwezig in RGS MKB de rekening:
  - Overige netto-omzet waarvan niet elders genoemd. 
  Is hier sprake van een dubbelloop of kennen beide rekeningen een eigen betekenis?
  Praktijkvoorbeelden zijn welkom en kunnen mogelijk duidelijkheid geven. 
    
 2. Onderhoud machines; 16 keer aangeleverd aan het CBS.
  Er is al:
  - WBedEemRom / Reparatie en onderhoud machines
  Lijkt derhalve dubbelop.

Voorbeeld van bijzondere gevallen zijn:

 1. Rentelasten overige schulden; 49 keer aangeleverd aan het CBS.
  Vanwege het vele gebruik in de praktijk is deze code inmiddels toegevoegd aan RGS MKB.
  Maar....
  Opvallend is het grote aantal RGS-codes over rente. Er zijn 92 RGS codes t/m niveau 4 (grootboekrekening) met “rente” in de naam. Zelfs 146 codes t/m niveau 5 met “rente” in de naam. Door het ontbreken van documentatie vanuit het SBR programma hebben we de indruk dat het lang niet altijd duidelijk is in de praktijk welke rente precies waarop geboekt gaat worden. Vanuit RGS MKB is dat inmiddels voor een aantal rekeningen uitgewerkt, maar geadviseerd wordt om vanuit het SBR programma de (nog) niet uitgewerkte RGS codes ook toe te lichten.
   
 2. Rentelasten overige leningen  43 keer aangeleverd aan het CBS.
  Idem als hiervoor genoemd.

Ons advies aan de staande SBR/RGS organisatie is zo spoedig mogelijk nagaan welke RGS codes een dubbelloop geven en daarvoor een oplossing aan te dragen. Dat komt volgens ons de kwaliteit van aanleverde grootboeksaldi aan uitvragende organisaties op basis van RGS ten goede en ook de hanteerbaarheid van het RGS in de praktijk. 

Voor een compleet inzicht van alle 20 RGS codes en de afhandeling daarvan zie
Overzicht "Top-20 CBS van niet in RGS MKB aanwezige RGS codes" (PDF).
  

Categorie(n) RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding CBS

Terug