Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

Pensioen en oudedagsvoorziening: enkele aandachtspunten obv nieuwe Wiki

Plaatsingsdatum 05-05-2023
Berichtdatum 5 mei 2023

Vandaag (5-5-2023) is de Wiki "RGS Pensioen en Oudedagsvoorziening in de boekhouding" opgeleverd. Met name gericht op het MKB. Dat levert tot enkele aandachtspunten die we hier noemen. 

Allereerst even een verwijzing naar de Wiki "RGS Pensioen en Oudedagsvoorziening in de boekhouding".

De aandachtspunten:

 1. De vraag is waarom de rekening "Te betalen pensioenpremie" valt onder de groep "Kortlopende schulden > Overige schulden" en niet onder de groep "Kortlopende schulden > Ter zake van pensioenen". De rekening "Terug te ontvangen pensioenpremies" valt daarentegen wel keurig onder de groep "Vorderingen uit hoofde van pensioenen". Lijkt ons niet helemaal consistent, maar ook weer niet onoverkomelijk. 
    
 2. De vraag is waarom codes met betrekking opbouw eigen pensioen DGA allen nog als actief staan in de RGS standaard. 
   
 3. Net als voor de groep Lonen en salaris (WPerLes) en de groep Sociale lasten (WPerSol) is er voor de groep Pensioenlasten (WPerPen) een aparte rekening voor het doorberekenen van kosten aan bijvoorbeeld producten of projecten binnen een organisatie.
  - WPerPenDon (40490) "Doorberekende pensioenlasten";

  Wij geven de voorkeur aan één of enkele van betreffende rekeningen. Bijvoorbeeld voor de complete kosten (zeg maar 4-rubriek) of als het gaat om louter personeelskosten één rekening "Doorberekende personeelskosten" (voor de hele groep WPer). Waarom hier niet voor gekozen is bij de ontwikkeling van RGS is niet bekend. 

  Een aandachtspunt is dat de groep Overige lasten uit hoofde van personeelsbeloningen (WPerOlu) geen aparte rekening "Doorberekend" kent. Maar alleen in combinatie met "Overboeking ivm functionele indeling". Deze laatste rekening komt overigens ook voor bovengenoemde groepen nog eens apart voor.   

 4. Wij hebben geen administratieve afhandeling gevonden waar onderstaande RGS codes van toepassing zijn.
  Mocht dat anders zijn in de MKB praktijk dan horen we dat graag.. Anders is het advies betreffende codes als ïnactief te beschouwen en niet meer te gebruiken. Vooralsnog zijn betreffende RGS codes dan ook niet opgenomen binnen RGS MKB.

  • (Kortlopende vorderingen uit hoofde van pensioenen)
   - BVorVpkTop (13255) "Te ontvangen pensioenuitkeringen"; omslag naar BSchStzPen
   met omslag naar:
   (Kortlopende schulden > Ter zake van pensioenen)
   - BSchStzPen (16151) "Te betalen pensioenuitkeringen"; omslag naar BVorVpkTop.

  • (Langlopende schulden ter zake van pensioenen)
   - BLasStzStz (08501) "Hoofdsom schulden ter zake van pensioenen (langlopend)";
   - BLasStzStc (08505) "Cumulatieve aflossingen schulden ter zake van pensioenen (langlopend)";

  De vraag is dan waarvoor bovenstaande RGS codes nog in gebruik zijn en zo ja waarvoor en of dat dan ook geldt voor MKB.
   

Categorie(n) RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug