Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

RGS MKB Final V1: nieuwe RGS codes en mutaties ter beoordeling

Plaatsingsdatum 12-06-2023
Berichtdatum 12 juni 2023

BIJGEWERKT1 9-1-2024

Voor de doelgroep MKB wordt al een tijd gewerkt aan een werkbare subset van het omvangrijke RGS onder de noemer RGS MKB. RGS MKB is inmiddels een feit sinds 1 oktober 2023. Bij de laatste loodjes horen ook enkele nieuwe RGS codes en mutaties op bestaande RGS codes. Dit moet nog doorgevoerd worden. Uitgewerkt in een tweetal overzichten.

Met het verzoek aan alle betrokkenen deze overzichten te beoordelen en reacties te melden.

Het gaat om de volgende 2 overzichten met voorgestelde wijzigingen:

  1. RGS MKB; voorstel nieuwe RGS-codes en mutaties bestaande RGS codes (PDF).

  2. RGS overlopende activa en passiva: voorstel herstel met enkele nieuwe RGS-codes en mutaties (Excel).
    Dit betreft feitelijk een aanvulling van het hiervoor genoemde voorstel. Vanwege de overzichtelijkheid zijn deze posten apart gehouden. 

    Zie voor een nadere onderbouwing en toelichting ook RGS niet ready "Overlopende activa en passiva herstellen binnen RGS". 

Oprecht is geprobeerd de impact op de standaard RGS tot een minimum te beperken.

Opmerkingen kunnen doorgegeven worden aan Gerard Bottemanne, gerard@gbned.nl.

Met dank aan de hulp van vele betrokkenen en vetrouwend op een lange en stabiele toekomst voor RGS MKB.
 

Categorie(n) RGS (technisch) beheer, RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / RGS MKB
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / RGS MKB

Terug