Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

Vragen aan de Raad voor de Jaarverslaggeving - RJ

Plaatsingsdatum 25-07-2023
Berichtdatum Maart 2023 en daarna

De RJ richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving zijn een welkome aanvulling als kennisbron voor RGS MKB. Af en toe zijn er vragen in relatie over de RJ richtlijnen in relatie tot de implementatie van RGS en de verwijzing naar de Nederlandse Taxonomie van SBR. Enkele van deze vragen, doorgegeven aan de RJ, zijn hieronder gebundeld. Eventuele antwoorden vanuit de RJ worden dan ook gemeld.

10 maart 2023

 1. In de RJ hoofdstuk 214, alinea 603 wordt gesproken over:
  5. Andere deelnemingen;
  6. Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen;
  “(Conform Modellen besluit jaarrekening).
  Vraag:
  Mag ik er vanuit gaan dat beide op dezelfde soort deelnemingen betrekking hebben?

 2. In de RJ hoofdstuk 214, alinea 603 is toegevoegd (t.o.v. Modellen besluit jaarrekening):
  2. Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen;
  4. Vorderingen op overige verbonden maatschappijen;

  U verwijst hiervoor naar artikel 361 BW2. En naar alinea 205 van genoemd hoofdstuk 214.
  In alinea 205 wordt een specificatie gegeven van “Buiten de groep staande verbonden maatschappijen”, te weten:
  a. Niet tot de groep behorende moedermaatschappijen;
  b. Niet tot de groep behorende dochtermaatschappijen van niet tot de groep behorende moedermaatschappijen;
  c. Niet tot de groep behorende dochtermaatschappijen van groepsmaatschappijen;
  d. niet tot de groep behorende eigen dochtermaatschappijen.

  Vraag:
  Zijn er voorbeelden van bovenstaande te benoemen.
   
 3. In de uitgave “Administratie van deelnemingen en consolidatie” (Noordhoff Uitgevers, 2e druk, H. Beckman en E. Rijswijk) wordt als indeling genoemd:
  1. Deelneming in Groepsmaatschappijen;
  2. Deelneming in Geassocieerde maatschappijen;
  3. Overige deelnemingen.

  Hier wordt dus naast groepsmaatschappijen en overige deelnemingen gesproken over geassocieerde deelnemingen waarbij, volgens betreffende uitgave, invloed van betekenis moet zijn. Met, net als bij een deelneming in een groepsmaatschappij, een verwijzing naar Artikel 389 Burgerlijk Wetboek Boek 2.
   
  Betreffende uitgave meldt dat als de invloed van betekenis beslissend is er in de regel sprake is van een rechtstreekse of middellijke deelneming in een groepsmaatschappij. Als daarentegen wel sprake is van invloed van betekenis, maar zonder beslissende invloed dan zou sprake zijn van een geassocieerde deelneming.

  Vraag:
  Ik begrijp dat u niet verantwoordelijk bent voor betreffende uitgave.
  Maar weet u wellicht wat de overeenkomsten en/of verschillen zijn tussen “overige verbonden maatschappijen” en “Geassocieerde maatschappijen” en of dat relevant is voor de jaarverslaggeving.

21 april 2023

 1. Kasstroomoverzicht (Hoofdstuk 360 van de RJ-bundel).
  In het kasstroomoverzicht volgens de directe methode noemt u een bedrag van 32.965 aan leveranciers en werknemers.
  Daarbij wordt verwezen naar 4.10.
  Onder 4.10 komt het bedrag van 32.965 echter niet voor, maar wordt 32.785 genoemd.
  Kunt u aangeven waar het verschil tussen beide in zit?
  Mogelijk eenvoudig te verklaren.

9 juli 2023

Vragen over jaarrekening(modellen) voor verenigingen en stichtingen.

 1. Voor kleine Fondswervende organisaties is een prima model voor de balans en baten en lasten opgenomen in de RJK. Voor kleine Organisaties zonder winststreven is er geen model aanwezig. Welk model adviseert de RJ in het laatste geval?  
   
 2. Is er een of meerdere modellen beschikbaar voor de jaarrekening van de VVE. 
  Zijn er nog groottecriteria van toepassing voor een VVE met specifieke richtlijnen voor de jaarrekening.
    
 3. De Raad voor de jaarverslaggeving (RJ) adviseert het Besluit modellen jaarrekening zoveel mogelijk toe te passen voor coöperaties.
  Vraag:
  Waarom is, in tegenstelling tot verenigingen en stichtingen, de coöperatie alleen opgenomen in de RJ en niet in de RJK? 
   
 4. In de RJ is als 620 bijlage een tweetal prachtige voorbeelden opgenomen van een exploitatierekening voor coöperaties die inkopen bij leden.   
  Vraag:
  Geldt dit dan voor alle (kleine en grote) coöperaties? En zowel Bedrijfs- als Ondernemerscoöperaties. 
   
 5. Welke specifieke modellen voor de jaarrekening adviseert de RJ voor stichtingen, klein en groot? 
   
 6. (aanvulling 7 augustus 2023);
  Bij de jaarrekening "Organisatie zonder winststreven klein (OZW)" zijn de volgende is onder de W&V "Andere lasten" en "Bedrijfskosten" opgenomen. Het verschil tussen beide lijkt niet duidelijk op het eerste gezicht. 
  Vraag:
  Waarom is geen verdere toelichting opgenomen en/of een link naar betreffende artikelen? Anno 2023 mag verwacht worden dat alles online beschikbaar is. 
  En waarom wordt verwezen naar Besluit jaarrekening banken bij de jaarrekening OZW?
    
 7. (aanvulling 7 augustus 2023);
  Volgens Richtlijnen Jaarrekening Klein (RJK C2 313) wordt voor Fondswervende organisaties (FWO) alleen verkoop van artikelen verantwoord als brutowinst. In de toelichting wordt dan netto-omzet, kostprijs en brutowinst vermeld.
  Vraag:
  Waarom is bovenstaande niet terug te vinden in de documentatie van de NL Taxonomie? 

Zie ook nieuwsbericht/blog "RGS en jaarrekeningmodellen voor vereniging en stichting: vragen aan de KVK en RJ moeten duidelijkheid geven". Met bijbehorend PDF document.

Afgehandeld

Vragen die zijn afgehandeld zijn verwerkt bij de betreffende onderwerpen.
  

Categorie(n) RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug