Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

Kosten van giften in de boekhouding

Plaatsingsdatum 28-11-2023
Berichtdatum 28 november 2023

Bij Vennootschappen kan sprake zijn van giften in de boekhouding. Dit punt is, ons inziens terecht, ingebracht door AFAS.
AFAS heeft inmiddels(28-11) uitbreiding gevraagd met de nieuwe rekening "Kosten van giften" in de standaard RGS. Bedoeld voor vennootschappen. 

Eerdere correspondentie 27-11
(AFAS, GBNED en NOAB).

Reactie Gerard Bottemanne, GBNED.

Ik heb zojuist contact gehad met Dirk-Jan (NOAB) en de voorgestelde rekening “Kosten van giften” tegen het licht gehouden.

We zijn van mening dat de rekening “Kosten van giften” (c.q. donaties) een zinvolle aanvulling is voor RGS onder de kostenrubriek “Algemene kosten”.

Maar dan alleen voor Vennootschappen (als BV en NV).

Er kan dan trouwens ook een verschil zijn tussen de kosten van giften op de commerciële balans en de VPB-aangifte, door alle regelgeving van de Belastingdienst.
Zie de website van AFAS .  

Bij de IB (denk aan eenmanszaak, VOF en ZZP) is voor giften sprake een eventuele persoonsgebonden aftrek. Dat valt dan buiten de boekhouding en buiten de Winst uit onderneming. En feitelijk dan ook buiten RGS.
(zie https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/hoeveel_aftrek_krijg_u/hoeveel_aftrek).
in RGS MKB kennen we de rekening dan niet standaard toe aan ZZP en eenmanszaken, maar aan de BV. 

In elk geval ondersteunen we van harte de uitbreiding van standaard RGS met de rekening “Kosten van giften”.
 
Openstaande v
raag
De RGS beheergroep heeft WBedOrgKgd "Kosten van giften en donaties" opgenomen onder Organisatiekosten.
De vraag is waarom niet onder "Algemene kosten" opgenomen?

Categorie(n) RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding AFAS
Internet URL AFAS

Terug