Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

Tussenrekening overig en vraagposten

Plaatsingsdatum 06-01-2024
Berichtdatum 6 januari 2024

(Aangepast 12 januari 2024)

Omdat de rekening "Vraagposten" ontbrak (op rekeningniveau) in RGS is indertijd de rekening BSchTusTov "Tussenrekening overig" (op verzoek van RGS MKB) aangewezen als "Vraagposten" (deze rekening kende "vraagposten" al op niveau 5). Deze rekening kent een omslagcode naar de rekening BVorTusTov "Tussenrekening overig" die niet als "Vraagposten" is aangemerkt. Dat kan tot verwarring en zelfs fouten leiden. Er zijn meerdere oplossingen mogelijk.

 1. De rekening BVorTusTov ook aanduiden als "Vraagposten". Dan moet software er wel rekening mee houden dat het saldo van beide rekeningen op nul moet lopen. Niet als saldo, maar individueel per rekening. Deze oplossing vraagt alleen de aanduiding "Vraagposten" bij de naamgeving van betreffende rekening BVorTusTov.

  Er is dan géén rekening meer voor "Tussenrekening overig".
  En de vraag is of twee rekeningen "Vraagposten" wel logisch is. 

 2. De omslagcode tussen de rekeningen BSchTusTov en BVorTusTov weghalen. 
  De rekening BSchTusTov blijft dan de rekening "Vraagposten".
  De rekening BVorTusTov blijft dan de rekening "tussenrekening overig"; echter zonder omslagcode.
  Omdat er dan geen omslagcode meer is blijft het saldo op deze rekening altijd aan de debetzijde onder 'vorderingen" staan. 
    
 3. Een nieuwe tussnrekening aan de Creditzijde (onder Schulden),.
  De rekening BSchTusTov blijft dan de rekening "Vraagposten".
  De rekening BVorTusTov blijft dan de rekening "tussenrekening overig";
  Er wordt een nieuwe tussenrekening toegewezen aan de creditzijde onder Schulden. 
  De rekening BVorTusTov krijgt dan (vice versa) een omslagcode naar deze nieuwe tussenrekening.

Extra aandachtspunt:

Specifiek voor Woningcorporaties zijn de rekeningen BSchTusTov en BVorTusTov op RGS niveau 5 onderverdeeld naar:
- Tussenrekening beginbalans;
- Tussenrekening vraagposten;
- Tussenrekening overigen.
Er is daar dus gekozen om rekeningen op te nemen op het niveau van 'Mutatie" en te werken met twee rekeningen voor zowel Tussenrekening beginbalans als Tussenrekening vraagposten. 
Dit is niet relevant voor RGS MKB, maar wel iets om rekening mee te houden binnen de standaard RGS.

Andere suggesties zijn welkom. 

Categorie(n) RGS (technisch) beheer, RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug