Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

Conversie 3.5 naar 3.6 binnen boekhoudplaza.nl en Woningcorporaties

Plaatsingsdatum 16-01-2024
Berichtdatum 13 januari 2024

Medio jan 2024 is de conversie van RGS 3.5 naar 3.6 uitgevoerd binnen Boekhoudplaza.nl. Met als belangrijkste doelstelling RGS MKB bij te werken. Maar er is ook aandacht besteed aan andere wijzigingen vanuit SBR RGS op basis van de Excel versie van RGS 3.6. Dit levert enkele aandachtspunten op in relatie tot RGS codes voor Woningcorporaties.

In het Excel tabblad Recap van 3.6.wordt een aantal van 26 wijzigingen in filters genoemd. 
Verreweg de meeste wijzigingen staan in relatie tot Woningcorporaties. 
De volgende wijzgingen in filters leveren vragen op, te weten:

 1. BVorDebTus "Tussenrekening ontvangsten debiteuren (ontvangsten onderweg)".
   
  3.5
  Te kiezen bij Wonen JA
  Te vervallen bij geen gebruik Wonen.JA
  3.6 
  Te kiezen bij Wonen, NEE
  Te vervallen bij geen gebruik Wonen.JA
  Dit laatste moet wellicht precies andersom zijn.
  Deze tussenrekening is bijvoorbeeld ook toegewezen aan RGS MKB en daar staat branche Wonen niet ingevuld.

 2. BVorVogVg1 "Vordering / lening groepsmaatschappij 1", lange naam "Vordering / lening Daeb".
  Naamgeving kort en lang lijkt niet juist.
   
  3.5
  Te kiezen bij Wonen JA
  Te vervallen bij geen gebruik Wonen.JA
  3.6 
  Te kiezen bij Wonen, JA
  Te vervallen bij geen gebruik Wonen.NEE
  Klinkt logisch als rekening inderdaad ook buiten Woningscorporaties van toepassing is.
  Maar dan zou wel de Lange naam ook aangepast moeten worden.
  Vooralsnog niet doorgevoerd op Boekhoudplaza, totdat duidelijkheid is.
   
 3. BVorOvrIln "Interne lening kortlopend".
   
  3.5
  Te kiezen bij Wonen JA
  Te vervallen bij geen gebruik Wonen.NEE (dus algemeen toepasbare rekening, ook in gebruik bij RGS MKB).
  3.6 
  Te kiezen bij Wonen, JA
  Te vervallen bij geen gebruik Wonen.JA
  Onduidelijk waarom deze laatste wijziging is doorgevoerd in RGS 3.6.
  Vooralsnog niet doorgevoerd op Boekhoudplaza. Rekening in gebruik en blijft branche onafhankelijk.

 4. BVorOvaErf "Nog te ontvangen / vooruitbetaalde erfpacht"
  Was in RGS 3.5 "Vooruitbetaalde erfpacht". 

  3.5
  Te kiezen bij Wonen JA
  Te vervallen bij geen gebruik Wonen.NEE (dus algemeen toepasbare rekening, was ook in gebruik bij RGS MKB).
  3.6 
  Te kiezen bij Wonen, JA
  Te vervallen bij geen gebruik Wonen.JA

  Er is ook de omslagcode naar BSchOpaErf "Nog te betalen  / vooruitontvangen erfpacht"
  Was in RGS 3.5 "Vooruitontvangen erfpacht". Die rekening is al eerder exclusief toegewezen aan Woningcorporaties. 

  Ook niet-woningcorporaties kunnen volgens ons met erfpacht te maken hebben, bijvoorbeeld bij een kooppand op erfpacht grond.

  De vraag aan de RGS beheergroep is nu of BVorOvaErf buiten Woningcorporaties nergens al in gebruik is of is gewenst? 
  Als dat laatste wel het geval is lijkt de wijziging "Te vervallen bij geen gebruik Wonen.JA" onterecht doorgevoerd. 
  Dan wordt de code binnen RGS MKB ook opnieuw geactiveerd.
   
 5. WFbeRlmRil "Rentebaten interne lening".

  3.5
  Te kiezen bij Wonen JA
  Te vervallen bij geen gebruik Wonen.NEE (dus algemeen toepasbare rekening, ook in gebruik bij RGS MKB).
  3.6 
  Te kiezen bij Wonen, JA
  Te vervallen bij geen gebruik Wonen.JA
  Onduidelijk waarom deze laatste wijziging is doorgevoerd in RGS 3.6.
  Vooralsnog niet doorgevoerd op Boekhoudplaza. Rekening in gebruik RGS MKB en blijft branche onafhankelijk.

  Let op:
  Omslagcode naar:
  WFbeRlsRil "Rentebaten interne lening".
  Deze rekening kent (in RGS 3.5 en 3.6)
  Te kiezen bij Wonen, JA
  Te vervallen bij geen gebruik Wonen.JA
  Op Boekhoudplaza is branchegericht Wonen weggehaald en toegekend aan RGS MKB.
  Zo blijft WFbeRlmRil en WFbeRisRil in evenwicht, gezien de omslagcode.

Tot slot opnieuw het pleidooi aan de RGS expert- en beheergroep om rekeningen specifiek voor Woningcorporaties geheel te verwijderen uit de standaard RGS en op te nemen als echte extensie en niet als (branche) filter. Sinds de eerste opname van Wonen in Standaard RGS levert dit jaarlijks onvolkomenheden op.

De RGS beheergroep zelf reageerde al eerder op het gebruik maken van extensies, zoals:

SBR/RGS 29-7-2021
Betreft inderdaad het (beter) dekking geven aan de sectorale entrypoints van KvK (NT). Wij zijn het eens dat “vervuiling” zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Het is dan ook een punt van agenda om te bekijken in hoeverre dit soort entiteiten (waaronder ook WoCo) niet beter geregeld kunnen worden middels “extensies” op een basisschema RGS.
Zie melding van 25-1-2021.

De RGS expert- en beheergroep hebben indertijd niet doorgepakt, met als resultaat dat Woningcorporaties (Woco) nog steeds als (branche)filter is opgenomen in standaard RGS en dus niet als echte extensie. 

Categorie(n) RGS (technisch) beheer
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug