Boekhoudplaza.nl

Nieuws en blogs

Wiki RGS MKB uitgebreid met: quasigoederen, btw pro rata regeling, inport en invoerrechten en nog meer

Plaatsingsdatum 24-05-2024
Berichtdatum 24 mei 2024

Onze Wiki RGS (kennisbank boekhoudscenario's met behulp van RGS MKB) is aanzienlijk uitgebreid afgelopen periode. Input vanuit de praktijk, via onder andere LinkedIn, is daarbij een welkome aanvulling geweest. 

Onder andere de volgenfe boekingsscenario's zijn afgelopen periode toegevoegd:

 1. Het opnemen van Quasigoederen in de boekhouding;
  Door een onderneming uitgegeven kaarten (bijvoorbeeld cadeaukaarten) of andere zaken die een waarde vertegenwoordigen, met meestal recht op een toekomstige prestatie. Denk aan een toegangsbewijs voor een concert, pretpark of dierentuin.
  Met aparte Wiki's voor:
  - RGS en eigen cadeaukaarten in de boekhouding;
  - RGS en cadeaukaarten uitgegeven door derden in de boekhouding;
  - RGS en verstrekken van zegels in de boekhouding;
  - RGS en Verstrekken van waardebonnen en de boekhouding.
    
 2. RGS en Huurkoop in de boekhouding;
  Huurkoop is een kredietvorm waarbij in eerste instantie een product wordt gehuurd. De verhuurder (kredietverstrekker) is ten tijde van het huren de eigenaar van het product. Dat eigendom gaat over naar de huurder als alle huurtermijnen zijn voldaan.
  Naar Wiki RGS en huurkoop in de boekhouding.
    
 3. RGS en import met invoerrechten in de boekhouding;
  Import is het overbrengen van goederen of diensten vanuit het buitenland naar het eigen land. Dit wordt ook wel "invoer" genoemd. We kunnen hierbij onderscheid maken tussen goederen of diensten vanuit een land in de Europese Unie (EU) of vanuit een land buiten de Europese Unie (EU). Bij import kunnen we administratief te maken hebben met: BTW, Invoerrechten en Afhandelingskosten.
  Naar Wiki RGS en import met invoerrechten in de boekhouding.
   
 4. Categoriale of functionele indeling winst- en verliesrekening en RGS;
  Volgens het Besluit modellen jaarrekening kan de winst- en verliesrekening samengesteld worden via de categoriale indeling (op basis van bruto marge (Netto-omzet minus kostprijs) en dan de kostensoorten). of de functionele indeling (op basis van eveneens bruto marge en dan functioneel naar verkoopkosten en algemene beheerkosten).
  Met aparte Wiki's voor:
  - Categoriale indeling winst- en verliesrekening en RGS;
  - Functionele indeling winst- en verliesrekening en RGS.
    
 5. RGS en bepalen van BTW-aftrek bij belaste en vrijgestelde omzet: pro rata;
  Stel je hebt een inkoop met btw die deels betrekking heeft op opbrengst vrijgestelde diensten en deels op diensten waarover btw wordt berekend. De te verrekenen btw wordt dan berekend obv de verhouding opbrengst vrijgesteld vs opbrengst btw belast. Deze methode van bepalen btw-aftrek wordt ook wel "pro rata" genoemd.
  Naar Wiki RGS en bepalen van BTW-aftrek bij belaste en vrijgestelde omzet: pro rata.

Op het moment dat je dit bericht leest is het aantal boekingsscenario's alweer verder uitgebreid. 
Zie daarom alle boekingsscenario's en RGS én het decimaal RGS MKB rekeningschema, waar voor een groot aantal rekeningen een individuele toelichting is opgenomen.

Mis je een boekingsscenario? 
Op onze wensenlijst staan in elk geval nog een aantal boekingsscenario's met betrekking tot de Fabrieksboekhouding.
De standaard SBR RGS kent weliswaar enkele rekeningen met betrekking tot "Gereed product". Maar onze vraag is welke boekingen een rol spelen in het proces van inkoop grondstoffen tot het gereedmelden van het gereed product. Of, zoals gericht op het produceren van gloeilampen door Philips indertijd, "van zand tot klant".

Heb je suggesties voor nog andere boekingsscenario's, primair gericht op het MKB?
Stuur dan even een bericht aan info@gbned.nl o.v.v. RGS boekingsscenario. 
    

Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug