Boekhoudplaza.nl

Begrippen > Margegoederen

Definitie volgens de Belastingdienst:
"Margegoederen zijn gebruikte goederen die u hebt ingekocht zonder btw. Onder voorwaarden zijn ook als margegoederen aan te merken: kunst, antiek en verzamelvoorwerpen die u met btw koopt of invoert.".

Nadere toelichting:

Goederen van een particulier gekocht, worden altijd aangemerkt als gebruikte goederen, ook al zijn ze nog nooit gebruikt.

Aan de toepassing van de margeregeling is de voorwaarde verbonden dat de btw niet eerder is afgetrokken.
Als een wederverkoper gebruikte goederen inkoopt en gebruik wil maken van de margeregeling, dan moeten de goederen ingekocht worden bij iemand die bij de aankoop (vervaardiging, kweek of fok van de goederen) de btw niet af heeft kunnen trekken. 
Bijvoorbeeld een particulier.

(Voor de laatste regelgeving en uitzonderingen zie de website van de Belastingdienst).

Zie ook Margeregeling.

WIKI's over [ Margegoederen ]
RGS en de Margeregeling in de boekhouding

Bij de margeregeling wordt de btw niet over de omzet, maar over de winstmarge (het verschil tussen verkoopprijs en inkoopprijs) berekend.
Deze regeling wordt veel gebruikt bij 2e-hands goederen, zoals gebruikte auto's. Margegoederen moeten gescheiden bijgehouden worden van gewone goederen. 

RGS-codes met [ Margegoederen ]
Referentienr Referentiecode Naam (lang) Nivo ZZP EZ BV Branche
7005040 WKprInhMai Margeinkopen 4 J J J
8002040 WOmzNohOmr Margeverkopen 4 J J J