Boekhoudplaza.nl

Begrippen > Intrinsieke waarde

Volgens de bedrijfseconomie de actuele waarde van bezittingen (activa) minus de schulden/verplichtingen (deel van de passiva) van een onderneming. Oftewel het eigen vermogen van een onderneming.