Boekhoudplaza.nl

Begrippen > Opbrengstwaarde

De opbrengstwaarde is, in relatie tot de actuele waarde, de waarde waartegen een actief (maximaal) kan worden verkocht. Is gelijk aan de reële waarde (marktwaarde) onder aftrek van de nog te maken kosten. Als synoniemen wordt gebruikt netto-opbrengstwaarde en directe opbrengstwaarde. 

WIKI's over [ Opbrengstwaarde ]
RGS en Afval registreren in de boekhouding

We hebben het hier met afval over dat deel van de grondstoffen die tijdens een productieproces verloren gaan. Denk aan houtafval dat tijdens het produceren van producten (of onderdelen) verloren gaat. In de productie omgeving wordt ook wel gesproken over snij- of knipafval. Specifiek voor de agrarische sector kent RGS een rekening voor "Afvoerkosten teeltafval".

RGS en de Kleine onderneming > Toelichting jaarrekening

Voor een onderneming in de categorie klein heeft de wetgever een selectie gemaakt van gegevens die opgenomen worden in een jaarrekening. Het gaat hierbij om een balans en resultatenrekening met toelichting. Hier geven we inzicht in de specificatie die, met name volgens Artikel 396 Burgerlijk Wetboek Boek 2 opgenomen moet worden.

RGS en Herwaardering van voorraad

Herwaarderen van voorraad is een wat breder begrip. Zo kan "herwaarderen" gebruikt worden voor het afwaarderen van bestaande voorraad als sprake is van incourante goederen. Als gewerkt met het systeem van voorraadwaardering op basis van vaste verrekenprijzen wordt ook gesproken over het herwaarderen van bestaande voorraden. Zeg maar het verschil van de voorraadwaarde op basis van oude en nieuwe VVP. 

RGS en Incourante voorraad afwaarderen en voorzieningen

Hoe langer een voorraadartikel niet wordt gebruikt, hoe groter de kans is op incourantie. 
Ook kan sprake zijn van incourantie bij seizoensinvloeden en voorraadartikelen die gemaakt zijn voor speciale gelegenheden, zoals een WK. Tot slot noemen we nog even "spare parts" oftewel "reserve onderdelen" die kunnen bijdragen tot incourantie.  

RGS en Uitval registreren in de boekhouding

Het gaat dan om uitval aan het einde van een productieproces bij het produceren van halffabricaten en/of eindproducten.Uitval ontstaat door afkeur van producten. Uitval kan nog een restwaarde bezitten. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde componenten of onderdelen die opnieuw gebruikt kunnen worden.