Boekhoudplaza.nl

Begrippen > Opbrengstwaarde

De opbrengstwaarde is, in relatie tot de actuele waarde, de waarde waartegen een actief (maximaal) kan worden verkocht. Is gelijk aan de reële waarde (marktwaarde) onder aftrek van de nog te maken kosten. Als synoniemen wordt gebruikt netto-opbrengstwaarde en directe opbrengstwaarde. 

WIKI's over [ Opbrengstwaarde ]
RGS en herwaardering en afwaardering van voorraad

Over het bijhouden van voorraden tegen actuele waarde zijn verschillende standpunten. Zie voorraadwaardering.
Een herwaardering van een voorraad handelsgoederen tegen actuele waarde hebben we op dit moment niet verder uitgewerkt.