Boekhoudplaza.nl

Begrippen > Impairment test

Impairment betekent letterlijk 'beperking'.
Een 'impairment test' is een onderzoek naar bijzondere waardevermindering (oftewel een beperking van de waarde).
Een impairment test kan betrekking hebben op de waarde van Goodwill (onderdeel van immateriële vaste activa) of Materiële vaste activa.
Zie ook Wikipedia.