Boekhoudplaza.nl

Begrippen > Scontrovorm

Een horizontale indeling van een balans (of desgewenst andere overzichten) met aan de linkerzijde de activa en aan de rechterzijde de passiva. Een voorbeeld van de indeling volgens de scontrovorm is Model B Besluit modellen jaarrekening en Model D Besluit modellen jaarrekening. Tegenover de scontrovorm staat de staffelvorm waar de balansposten (activa en passiva) onder elkaar weergegeven worden. 

Nadere toelichting:

Beide vormen zijn louter bedoeld voor het presenteren van de balans en komen qua individuele posten verder inhoudelijk overeen. Bij het  inrichten van de boekhouding hoeft vooraf geen rekening gehouden te worden met een keuze tussen scontrovorm en staffelvorm. Een dergelijke keuze hoeft pas gemaakt te worden bij het vervaardigen van de balans.