Boekhoudplaza.nl

Begrippen > Agio op aandelen

Verschil tussen de uitgifteprijs en de nominale waarde van een aandeel. De uitgifteprijs is dan hoger dan de nominale waarde van het aandeel. Als het verschil negatief is spreken we van disagio, waarbij de uitgifteprijs juist lager is dan nominale waarde..