Boekhoudplaza.nl

Begrippen > Moedermaatschappij

Rechtspersoon die ook wel houdstermaatschappij wordt genoemd. Houdt aandelen in  werkmaatschappijen die zelfstandig opereren. Deze laatste zijn dochtermaatschappijen.

WIKI's over [ Moedermaatschappij ]
RGS en Onderlinge leveringen holding en werkmaatschappijen via downstream en upstream sales

Als gewerkt wordt met een waardering volgens de Vermogensmutatiemethode (VMM) dan kan het zijn dat rekening gehouden moet worden met eventueel nog niet gerealiseerde winst op intercompany leveringen als gevolg van downstream en upstream sales. Dit houdt in dat winst pas als gerealiseerd wordt beschouwd als de onderlinge leveringen de groep hebben verlaten.

RGS en soorten van organisaties en ondernemingsvormen

Een behoorlijk deel van de RGS rekeningen zijn grotendeel onafhankelijk van de soort organisatie of ondernemingsvorm, te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan RGS rekeningen voor de bank, debiteuren, crediteuren en vaste activa. En als sprake is van personeel de RGS rekeningen voor personeelskosten. 
Er zijn ook de nodige RGS rekeningen toegewezen aan één of slechts enkele ondernemingsvormen.

RGS-codes met [ Moedermaatschappij ]
Referentiecode Reknr Naam (lang) Nivo ZZP EZ BV SV Branche
BEivAvd 5600 Aandeel van derden 3 N.v.t.