Boekhoudplaza.nl

Begrippen > Dochtermaatschappij

a) een rechtspersoon waarin de rechtspersoon of een of meer van zijn dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen;

b).een rechtspersoon waarvan de rechtspersoon of een of meer van zijn dochtermaatschappijen lid of aandeelhouder zijn en, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen kunnen benoemen of ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen.
Zie Artikel 24a Burgerlijk Wetboek Boek 2.

Feitelijk de moedermaatschappij.

Nadere toelichting:

In relatie tot RGS MKB
Gelijk gesteld aan een dochtermaatschappij is een vennootschap onder firma (VOF) waarin de rechtspersoon (direct of via een dochtermaatschappij) aansprakelijke vennoot is. Er is dan sprake van een deelneming in een personenvennootschap.

In artikel 24a BW2 staat hierover het volgende:
Met een dochtermaatschappij wordt gelijk gesteld een onder eigen naam optredende vennootschap waarin de rechtspersoon of een of meer dochtermaatschappijen als vennoot volledig jegens schuldeisers aansprakelijk is voor de schulden”.

Zie lid 2 van Artikel 24a Burgerlijk Wetboek Boek 2.
  

WIKI's over [ Dochtermaatschappij ]
RGS en soorten van organisaties en ondernemingsvormen

Een behoorlijk deel van de RGS rekeningen zijn grotendeel onafhankelijk van de soort organisatie of ondernemingsvorm, te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan RGS rekeningen voor de bank, debiteuren, crediteuren en vaste activa. En als sprake is van personeel de RGS rekeningen voor personeelskosten. 
Er zijn ook de nodige RGS rekeningen toegewezen aan één of slechts enkele ondernemingsvormen.

Waardering van deelnemingen

Waardering van een deelneming kan tegen:
A. Verkrijgingsprijs c.q. kostprijs;
B. Vermogensmutatiemethode (VMM).