Boekhoudplaza.nl

Begrippen > ANBI

ANBI staat voor "Algemeen nut beogende instelling". De Belastingdienst meldt het volgende over een ANBI "Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Verenigingen (zoals sport-, personeels-, zang-, harmonie- of toneelverenigingen) en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Deze instellingen kunnen misschien wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd".

WIKI's over [ ANBI ]
ReferentieGrootboekSchema RGS versie 3.0

RGS 2.0 lijkt een kort leven beschoren, want 2016 is nog niet voorbij of er wordt alweer gesproken over RGS 3.0.

RGS als decimaal rekeningschema gebruiken binnen je eigen organisatie

Standaard RGS kent naast de unieke RGS-codes, die bestaan uit letters (met soms een aanvulling van cijfers om een reeks aan te duiden), ook het grootboek referentienummer dat is opgebouwd uit cijfers. Zo zijn er voor de rekening "Debiteuren" de volgende coderingen:
- RGS-code: BVorDebHad.
- RGS-referentienummer: 1101010 (7-posities). Dit nummer blijkt echter niet consequent bijhouden en is daardoor niet geschikt om te gebruiken als decimaal rekeningschema..

Daarom is er vanuit RGS MKB het RGS-(grootboek)rekeningnummer geïntroduceerd voor alle standaard RGS-codes t/m niveau 4.
Voor de rekening "Debiteuren" levert dit de volgende codering op:
- RGS-rekeningnummer: 13011. Dit is een uniek rekeningnummer, conform een decimaal rekeningschema.
 

RGS en Stichtingen in de boekhouding

Een Stichting is een rechtspersoon waarvoor ook een administrate wordt gevoerd. Veel rekeningen c.q. RGS codes zoals die gelden voor ondernemingen in de vorm van een BV zijn ook van toepassing voor een stichting. In plaats van aandelenkanpitaal, zoals bij een BV, is sprake van stichtingskapitaal.En kenmerkende eigen vermogen rekeningen voor een stichting zijn bestemmingsfondsen en bestemmingsreserve. 

Voorbeeld online verkoop als basis voor online betaling

Om de online betalingen te illustreren gaan we uit van een voorbeeld van een tweetal verkopen via een webwinkel die resulteert in twee verkoopboekingen in de boekhouding. Er wordt in beide gevallen vanuit gegaan dat de verkoop daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
Ook bij verkoop op rekening kan vanuit een factuurprogramma een betaallink of QR-code opgenomen worden bij de factuuruitreiking. Dit leidt tot een zelfde soort boeking en verdere afhandeling van online betalingen.

RGS-codes met [ ANBI ]
Referentiecode Reknr Naam (lang) Nivo ZZP EZ BV SV Branche
BSchOpaNbi 17135 Nog te betalen bijdragen overlopende passiva 4 N.v.t.
WBedVkkBeu 45610 Beurskosten verkoop gerelateerde kosten 4 J J J J N.v.t.