Boekhoudplaza.nl

Begrippen > Variabele kosten

Variabele kosten zijn afhankelijk van ondernemingsactiviteiten, zoals productie en dienstverlening. Dit is tegenstelling tot vaste kosten die constant blijven bij schommelingen in de productie. Voorbeelden van variabele kosten zijn:
- Grondstofkosten;
- Loonkosten van oproepkrachten voor de productie-afdeling.