Boekhoudplaza.nl

Begrippen

Begrippen en hun betekenis

Suggesties voor wijziging of uitbreiding kun je mailen aan boekhoudplaza@gbned.nl.

[ 1 ] tot [ 1 ] van totaal [ 1 ] begrippen

Contante waarde

De huidige waarde van een bedrag waarover je pas later kunt beschikken (of later moet betalen), ook wel genoemd de 'eindwaarde'. Bij het berekenen van de contacte waarde wordt dan rekening gehouden met de rente die ontvangen zou worden over betreffend bedrag. In relatie tot de jaarrekening ook aangeduid als "de soms van de met een bepaalde rentevoet verdisconteerde toekomstige ontvangsten of uitgaven". 

Lees verder...