Boekhoudplaza.nl

Begrippen

Begrippen en hun betekenis

Suggesties voor wijziging of uitbreiding kun je mailen aan boekhoudplaza@gbned.nl.

[ 1 ] tot [ 2 ] van totaal [ 2 ] begrippen

Contante waarde

De huidige waarde van een bedrag waarover je pas later kunt beschikken (of later moet betalen), ook wel genoemd de 'eindwaarde'. Bij het berekenen van de contacte waarde wordt dan rekening gehouden met de rente die ontvangen zou worden over betreffend bedrag. In relatie tot de jaarrekening ook aangeduid als "de soms van de met een bepaalde rentevoet verdisconteerde toekomstige ontvangsten of uitgaven". 

Lees verder...
 
Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is op 10 november 2022 aangenomen door het Europese Parlement. Na goedkeuring door de Europese Raad is de CSRD in december 2022 gepubliceerd in het Official Journal, waarna deze op 5 januari 2023 in werking is getreden.

Lees verder...