Boekhoudplaza.nl

Begrippen

Begrippen en hun betekenis

Suggesties voor wijziging of uitbreiding kun je mailen aan boekhoudplaza@gbned.nl.

[ 1 ] tot [ 5 ] van totaal [ 5 ] begrippen

Geamortiseerde kostprijs

Waarde waarvoor vorderingen of schulden bij de eerste verwerking op de balans wordt opgenomen. Hierbij wordt rekening gehouden met een effectieve rentevoet.

 
Gratificatie

Een gratificatie is een niet vooraf afgesproken beloning aan medewerkers voor een buitengewone inspanning. 

 
Greenhouse Gas (GHG) Protocol: CO2 footprint berekenen

Met het Kyoto-protocol uit 1997 zijn landen het eens geworden over bindende doelstellingen en maatregelen ter bestrijding van de klimaatverandering. Deze overeenkomst vormde de basis voor het Greenhouse Gas (GHG) Protocol. Wereldwijd het meest gebruikte protocol om uitstoot van broeikasgassen (BKG) te berekenen, te weten: carbon footprint oftewel Koolstof- of CO2 voetafdruk.

Lees verder...
 
Groep en groepsmaatschappijen

Een groep is een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden. Ook het element “centrale leiding” is essentieel. Ook wel Concern of consortium genoemd. 
Groepsmaatschappijen zijn Rechtspersonen en vennootschappen die met elkaar in een groep zijn verbonden.
Zie Artikel 24b Burgerlijk Wetboek Boek 2.

Lees verder...
 
Grootboek

Geheel van rekeningen en onderliggende boekingen per grootboekrekening. Dit laatste wordt ook wel aangeduid als grootboekhistorie, waarbij het totaal van de onderliggende boekingen op een rekening moet aansluiten met het saldo van de rekening. Het saldo van de beginbalans staat dan vaak apart.