Boekhoudplaza.nl

Begrippen

Begrippen en hun betekenis

Suggesties voor wijziging of uitbreiding kun je mailen aan boekhoudplaza@gbned.nl.

[ 1 ] tot [ 2 ] van totaal [ 2 ] begrippen

Historische kostprijs

De historische kostprijs is de meest toegepaste waarderingsgrondslag. 
Uitgangspunt is dan de oorspronkelijke prijs op de inkoopmarkt.
Als het gaat om goederen of diensten die zijn ingekocht is de historische kostprijs gelijk aan de inkoopprijs en de daarbij noodzakelijk gemaakte bijkomende kosten. Bij zelf vervaardigen van een actief is de historische kostprijs gelijk aan de vervaardigingsprijs. Deze laatste is opgebouwd uit arbeid, materiaal (grondstoffen) en een vergoeding voor de inzet van productiemiddelen. 

Lees verder...
 
Holding

Een holding, controlemaatschappij of (centrale) houdstermaatschappij is een vennootschap die hiërarchisch gezien de hoogste maatschappij binnen een groep van maatschappijen is. De holding is de moedermaatschappij van het concern. Het bestuur van de holding treedt op als de gezamenlijke leiding van de groep. De holding produceert zelf niets en haalt haar winst uit de opbrengsten van de aandelenparticipaties, voornamelijk de uitgekeerde dividenden”. (bron: Wikipedia).